Uppmaning till hedgefond - ställ krav på motparter

Hedgefonder har, beroende på vad de investerar i och hur de investerar, ibland bättre förutsättningar för att tillämpa hållbarhet i investeringsprocessen än mer traditionella fonder. När det gäller trendföljande hedgefonder, så kallade CTA-produkter, är möjligheterna dock mindre. Men långt ifrån obefintliga.

CTA-produkter handlar terminer det vill säga hela marknader som exempelvis OMX-index, som består av de 30 största företagen i Sverige. Innehavstiden för dessa terminer är ofta kort och det finns därmed inget egentligt ägande att tala om. Det gör att vår vanliga hållbarhetsutvärdering inte är särskilt applicerbar på denna typ av fonder.

Menar vi därmed att CTA-produkter inte kan bidra ur ett hållbarhetsperspektiv? Inte alls. Även om traditionellt påverkansarbete är svårare så har de möjlighet att påverka på andra sätt, exempelvis genom att begära att deras motparter tar fram och säkerställer likviditet i terminer som baseras på olika typer av hållbarhetskriterier. Idag finns detta i princip inte. Men om kunden, det vill säga hedgefonden, börjar ställa krav, så kommer sådana lösningar att växa fram. Dessutom skulle de kunna börja inkludera hållbarhetskriterier i den investeringsprocess, det vill säga de algoritmer de investerar i.

I ett möte som vi på Movestic hade i förra veckan med en större svensk hedgefondaktör framförde vi denna uppmaning om att mer aktivt påbörja den bearbetning de faktiskt kan utföra.