Exkludering av Afrikafond

Den Afrikafond som tidigare funnits med i Movestics ordinarie fondutbud exkluderas av hållbarhetsskäl. Anledningen är att fondbolaget saknar en övergripande hållbarhetspolicy samt visat liten förändringsvilja och utveckling efter de uppföljande möten som genomförts utifrån inlämnade enkätsvar. Som ett alternativ erbjuder Movestic fonden Carnegie Afrika som har en liknande investeringsinriktning och ett bra hållbarhetsperspektiv.