Bättre och mer stabil avkastning med fokus på ESG

Vi har under veckan haft möte med det finska fondbolaget Evli Fonder som förvaltar en av de svenska småbolagsfonder som erbjuds på Movestics plattform. Vi diskuterade bland annat hur ett bolags ESG-score kan bidra till en bättre avkastning framöver.

Hållbarhetsfrågor är ett väsentligt urvalskriterium när Movestic väljer ut fonder till vårt utbud. På samma sätt som efterfrågan på ESG och hållbarhet ökar på fonder har även efterfrågan på bolag som följer samma kriterium hos portföljförvaltare och stora institutionella investerare ökat. Man har under 2017 kunnat se en tydlig trend i en ökad efterfrågan på att köpa bra bolag som tydligt jobbar med hållbarhet och har höga ESG-betyg i Bloomberg. En ökad efterfrågan driver även aktiekurserna uppåt vilket är positivt för de som äger aktier i bolagen. Man kan, de facto, genom att använda sig utav både kvantitativ som kvalitativ ESG-information vid urvalsprocessen hitta mer kvalitativa bolag. Genom att både använda sig av en kvantitativ selektering som ESG-score hos Bloomberg, men även använda sig av mer kvalitativ data och djupgående analyser som jämställdhet i bolagens styrelser med mera, tror Evli att man kan hitta mer välmående företag som är ”rustade” för en mer hållbar framtid.