Utredning om grönt sparande

Regeringen tillsätter en utredning om gröna investeringar.

Miljö- och klimatomställningen som följer av bland annat Agenda 2030 kräver stora investeringar varför regeringen i augusti beslutade att tillsätta en utredning för att undersöka förutsättningarna för att skattegynna gröna investeringar. Utredningen ska bland annat komma fram till vad som kan definieras som ett grönt investeringsalternativ. Exempelvis skulle det kunna röra sig om investeringar i fonder som har en strategi för att minska miljöpåverkan eller som finansierar omställning. Inspiration hämtas till viss del från Nederländerna som sedan några år tillbaka kompenserar sparande i gröna alternativ. Vi väntar med spänning på resultatet som ska presenteras i mars 2020.