Diskussion kring hållbarhetsarbete med svenska investerare

Hållbarhetsområdet är under kontinuerlig utveckling och kraven som ställs på oss som bolag ökar. Det medför att vi ställer högre krav på de fondbolagen som finns i vårt fondutbud.

Hur fondbolag arbetar med hållbarhetsfrågor är ett väsentligt urvalskriterium i den process som tillämpas när vi utvärderar förvaltare till såväl vårt externa fondutbud som till fonder i eget namn. Därför är det viktigt att ta del och delta i diskussioner kring arbetet med hållbara investeringar. Härom veckan bjöd Oppenheimerfunds in till samtal om hållbara investeringar, en öppen konversation om utvecklingen samt delande av erfarenheter. I mötet deltog representanter från svenska storbanker, försäkringsbolag, statliga placerare och intresseorganisationer. Mötet hölls av Aniket Shah som är ansvarig för hållbarhetsfrågor på Oppenheimerfunds. Han är även ordförande för Amnesty International i USA och var under 2014–2017 head of Financing for Sustainable Develeopment Initative inom FN:s nätverk för hållbar utveckling. Det var ett mycket givande och intressant informativt möte med branschkollegor.