Mellan pensionsångest och klimatångest – Movestic utbildar i hållbarhet!

Movestic bedriver sedan flera år ett intensivt hållbarhetsarbete, både internt och externt. Nu börjar resultatet av detta synas ordentligt, till exempel i de utvärderingar som förmedlarbolagen gör i branschen. Movestic växlar nu upp och satsar ytterligare, inte minst genom att utbilda sin personal inom hållbarhet och ansvarsfulla investeringar.

Movestic har under de senaste åren tagit stadiga kliv framåt i sitt arbete med hållbara investeringar. Detta har resulterat i höjda betyg i försäkringsförmedlarbolagens granskningar av försäkringsbolagens hållbarhetsarbete. Movestic har fått godkänt betyg i förmedlarhuset Max Matthiessens utvärdering och har också, som ett av få fondförsäkringsbolag, fått högsta betyg i Söderberg & Partners hållbarhetsgranskning. Movestics hållbarhetsarbete har även utvärderats av UNPRI (FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar) och har inom samtliga områden fått betyg som är bättre, eller i linje med, medianbetyget för sin jämförelsegrupp.

– Vi har länge varit övertygade om att ett tydligt fokus på hållbarhet, miljö och etik tillför långsiktiga värden för våra fondsparare. Detta är alltså inte nytt för oss men vi har under de senaste åren blivit betydligt bättre på att både tala om och visa vad vi faktiskt gör i vårt hållbarhetsarbete, säger Stefan Klohammar, investeringsdirektör på Movestic.

Nyligen anordnade Movestic en uppskattad utbildning på temat ”Att leva mellan pensionsångest och klimatångest” för sina anställda. Förutom Stefan Klohammar föreläste även Anna Olsson, analytiker på ISS-Ethix, ett oberoende analysföretag inom hållbara investeringar. Utbildningen handlade om ansvarsfullt sparande i stort, men också om hur Movestic arbetar för att säkerställa att kunderna får goda möjligheter att spara hållbart. Dessutom fick deltagarna information om de globala hållbarhetsmål som är sammanfattade i FN:s Agenda 2030 och som är direkt eller indirekt kopplade till ämnet hållbara investeringar. Efter föreläsningen fick deltagarna även boken ”Spara ansvarsfullt”, skriven av Kajsa Brundin, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Söderberg & Partners.

ISS-Ethix är sedan 2016 Movestics partner för bland annat hållbarhetsgranskning av fondernas innehav. Detta samarbete har i flera fall lett till att fondförvaltare har exkluderat placeringar i kontroversiella sektorer alternativt har intensifierat sin hållbarhetsdialog med de bolag som fonderna investerar i. Samarbetet med ISS-Ethix går nu in i nästa fas i och med att Movestic inför så kallad negativ screening av Movestics egna fonder. Screeningen innebär att fonderna generellt inte investerar i bolag som är verksamma inom tobak, vapen eller pornografi. Parallellt ökar Movestic dessutom sitt fokus på att, via fonderna, påverka de bolag där man anser att verkningsgraden är större. Ett redan tydligt fokus blir därmed en tydlig väg framåt – det ska vara lätt att spara hållbart!