Företag Privat

FAQ ITP: När och hur betalas pensionen ut?

Pensionen betalas ut så länge du lever från 65 års ålder om du inte, före första utbetalningen, istället väljer att den ska betalas ut under ett visst antal år.

Du kan i så fall välja mellan 5-30 år (för ITPK är den kortaste utbetalningstiden 2 år).

Du kan tidigast ta ut pensionen vid 55 års ålder. Om du vill kan du skjuta upp utbetalningsstarten till en senare tidpunkt.

>>Tillbaka till ITP-sidan