Din pension från jobbet spelar roll
Vid sidan av den allmänna pensionen spelar den pension du får från din arbetsgivare stor roll. Oavsett om du har kollektivavtalad tjänstepension eller inte, finns det mycket du kan göra för att påverka hur mycket du får ut i pension.

Vad är tjänstepension?

Ungefär 9 av 10 anställda i Sverige har tjänstepension. Det är vanligt att du har en kollektivavtalad pension från din arbetsgivare, det kan se olika ut beroende på var du är anställd. Det finns också möjlighet att teckna motsvarande tjänstepension utan kollektivavtal. Låt oss reda ut de vanligaste funderingarna kring tjänstepension.

Arbetar du på ett företag med kollektivavtal? I så fall betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension varje månad. Hur mycket pengar som betalas in varierar beroende av vilket avtal du tillhör och hur hög lön du har. Du som jobbar kommunalt eller statligt omfattas alltid av tjänstepension.

Förutom att säkerställa en god pension kan en tjänstepension även ge dig ersättning vid långvarig sjukdom. Det finns också möjlighet att teckna extra skydd för din familj om du väljer det.

Påverka tjänstepensionen

Du har också möjlighet att påverka din tjänstepension genom att göra aktiva val kring hur den ska placeras. Exempelvis erbjuder vi på Movestic placeringslösningar utifrån din ålder och specifika livssituation. Hur du väljer att placera din tjänstepension påverkar hur mycket du får att leva för som pensionär.

Om du saknar tjänstepension och inte kompletterar med annat pensionssparande kommer du bara få en allmän pension från staten. Det gör att du då riskerar att få en låg pension. Därför är det viktigt att ha koll på huruvida du har tjänstepension eller inte, och hur den placeras.

Olika typer av tjänstepension

Det finns olika typer av tjänstepension beroende på om du är anställd tjänsteman eller anställd arbetare. ITP är en tjänstepensionslösning för dig som är privatanställd tjänsteman och arbetar på ett företag som omfattas av kollektivavtal. Du har antingen ITP 1 eller ITP 2, och med båda alternativen finns det mycket du kan göra för att påverka din pension. Avtalspensionen SAF-LO är sprungen ur ett pensionsavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO. Den gäller för dig som är arbetare på ett privat företag som har kollektivavtal. Arbetar du istället inom kommun, region eller kommunalt företag omfattas du av tjänstepensionen KAP-KL.

Saknar du tjänstepension?

Tjänstepension är en viktig del av din framtida pension. Har du kollektivavtal är din arbetsgivare skyldig att betala in tjänstepension, om du inte har det kan arbetsgivaren själv välja om de ska betala in till din tjänstepension eller inte.

Movestic pensionsplan är ett alternativ för dig som inte tjänstepension via kollektivavtal. Precis som i kollektivavtalad tjänstepension ger Movestic pensionsplan dig som anställd ett försäkringsskydd om du blir långvarigt sjukskriven. Utöver det kan arbetsgivaren välja att lägga till ytterligare försäkringsskydd som olycksfallsförsäkring, livförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

När du har din tjänstepension hos oss får du själv välja i vilka fonder dina pengar ska placeras i. Har du barn, är sambo eller gift så kan du skydda dem ekonomiskt med ett återbetalningsskydd som gör att dina pensionspengar tillfaller din familj om du dör.

För att placera din tjänstepension hos Movestic behöver din arbetsgivare ha tecknat ett avtal med oss. För att ta reda på dina valmöjligheter, prata med din arbetsgivare. Du kan också kontakta oss genom ringa vår kundtjänst eller få råd hos din förmedlare.

ITP, tjänstepension för tjänsteman
Tjänstepension ITP är en kollektivavtalad tjänstepensionslösning för privatanställda tjänstemän. Du kan påverka din pension genom att välja hur och var dina pengar ska placeras.
Olika typer av tjänstepension
Det finns flera olika tjänstepensionsavtal och det är inte alltid så lätt att veta vilket man tillhör. Kort sagt styrs det av vilken arbetsgivare man har.
Ta ut tjänstepension, tänk på det här
Vi hjälper dig med vad du ska tänka på och guidar dig genom hur du kan ta ut din tjänstepension.
Gå i pension
Att sluta arbeta och gå i pension är en stor omställning för de flesta. Genom att förbereda dig kan du underlätta övergången och få bättre koll på din ekonomi.