Vilken tjänstepension har jag?
Det finns flera olika tjänstepensionsavtal och det är inte alltid så lätt att veta vilket man tillhör. Vilken arbetsgivare och vilket område du arbetar inom styr ofta vilket avtal du tillhör.

Avtalspension är kollektivavtalad tjänstepension 

Vid sidan av den allmänna pensionen får du i regel tjänstepension via din arbetsgivare. När tjänstepensionen är en del av ett kollektivavtal kallas den för avtalspension. Oavsett om du har avtalspension eller inte kan du påverka och göra egna val.

När tjänstepensionen styrs av ett kollektivavtal finns det alltid en valcentral som administrerar och hanterar tjänstepensionen. Det är hos valcentralen du kan göra val för din tjänstepension. Du kan välja var och hur dina pensionspengar ska placeras. Vilka bolag och placeringsformer som du kan välja bland styrs av upphandlingar som valcentralen genomför regelbundet. Du får varje år ett värdebesked över hur värdeutvecklingen för din avtalspension sett ut och där ser du också hur den är placerad.

Olika avtalspensioner, vilken tjänstepension har du?

Det finns flera olika avtalspensioner, de fyra största avtalen omfattar statligt anställda, anställda inom kommun och landsting, privatanställda tjänsteman och privatanställda arbetare. 

1. Statligt anställd - tjänstepension PA-16

Arbetar du som statligt anställd tillhör du tjänstepensionsavtalet PA-16. Avtalet är indelad i två avdelningar, är du född 1988 eller senare tillhör du Avdelning I och är du född före 1988 tillhör du Avdelning II (tidigare kallad PA 03). För att se och göra val för din pension gå till Statens tjänstepensionsverk SPV.

2. Anställd i kommun eller landsting - tjänstepension KAP-KL eller AKAP-KL

Är du född 1985 eller tidigare och jobbar inom kommun, landsting, region eller i vissa kommunala företag hör du till avtalet KAP-KL. Är du född 1986 eller senare har du AKAP-KL. Beroende på vilken kommun eller landsting du arbetar i hanterar du din tjänstepension via Pensionsvalet eller Valcentralen.

3. Privatanställd tjänsteman - tjänstepension ITP

Arbetar du som privatanställd tjänsteman på en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal har du tjänstepension ITP. Beroende på hur gammal du är och hur ditt företag har valt att göra kan du ha ITP 1 eller ITP 2. Du hanterar pensionen via Collectum

Välj Movestic för din ITP
Movestic erbjuder externa fonder från några av marknadens mest välkända fondförvaltare till rabatterat pris för ITP. Alla fonder har hög rating hos Morningstar och god historisk avkastning.
ITP hos Movestic

4. Privatanställd arbetare - tjänstepension SAF-LO

Som kollektivavtalsansluten privatanställd arbetare har du tjänstepension via SAF-LO. Brancher som kan omfattas av kollektivavtalet kan till exempel vara bygg­, industrin och restaurang. Har du SAF-LO gör du dina val via Fora

Välj Movestic för SAF-LO
Movestic erbjuder utvärderade och hållbara fonder med rabatterade fondavgifter mellan 0,09 och 0,85 procent för SAF-LO.

SAF-LO hos Movestic

 

Tjänstepension som inte är avtalspension

Jobbar du på ett företag som inte har kollektivavtal? Då kan din arbetsgivaren ha ett eget avtal med ett pensions- eller försäkringsbolag som hanterar företagets tjänstepensioner. I dessa fall så är det företaget som väljer vilken aktör som ska ta hand om de anställdas tjänstepensioner. För att få information om din tjänstepension vänd dig till din chef eller andra ansvariga i företaget. Du har i regel möjlighet att påverka och göra val för din tjänstepension även när den inte är avtalspension.

Pension och förmåner för framtidens arbetsgivare

Pension och förmåner för framtidens arbetsgivare

Movestic stöttar ditt företags unika tillväxtresa genom tjänstepension, förmåner och personlig rådgivning.
Börja pensionsspara

Börja pensionsspara

Spara själv till pensionen och ge dig själv större möjligheter att välja när du vill sluta jobba oavsett vad den allmänna pensionsåldern är. Starta ditt sparande idag.

Har du eget företag och vill erbjuda tjänstepension?

Movestic erbjuder tjänstepensionslösningar utan kollektivavtal som passar ditt företag och dina medarbetare oavsett verksamhet eller antal anställda. 

Har du flyttbar pension?
Samla din pension hos Movestic och få tillgång till ett utvalt fondutbud av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande förvaltare.
Hur mycket ska jag spara?
Vad skulle 500 kronor i månadssparande kunna ge dig efter 10 år? Testa själv med vår sparplanerare.
Ta ut tjänstepension, tänk på det här
Vi hjälper dig med vad du ska tänka på och guidar dig genom hur du kan ta ut din tjänstepension.
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.
Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder? Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.