Gör ett aktivt val för din tjänstepension SAF-LO

Är du privatanställd arbetare och har avtalspension SAF-LO? Då kan du välja Movestic för din kollektivavtalade tjänstepension hos FORA.

SAF-LO tjänstepension hos Movestic

SAF-LO är en kollektivavtalad tjänstepensionslösning för dig som jobbar som privatanställd arbetare. Brancher som kan omfattas av kollektivavtalet kan till exempel vara bygg­, industrin och restaurang.

Du kan själv välja hur och var dina pengar ska placeras och påverka din framtida pension. Movestic erbjuder utvärderade och hållbara fonder med rabatterade fondavgifter på 0,09 till 0,85 procent för SAF-LO.

 

SAF-LO hos Movestic

  • Rabatterade fonder: Fondavgifter på 0,09 till 0,85 procent
  • Utvärderade och utvalda fonder
  • Fonder med hållbarhetsinriktning
  • Möjlighet till god avkastning och högre framtida pension

Logga in hos Fora med BankId och gör ditt val idag.

Till Fora

 

Fondutbud hos Movestic för SAF-LO

 

Andel fonder i utbudet som har hållbarhet som mål (Artikel 9) 1 av 15
Andel fonder i utbudet som främjar hållbarhet (Artikel 8) 12 av 15
Antal valbara fonder 15
Fast årlig avgift 65 kr
Fondavgifter 0,09% - 0,85 %
Entrélösning  Movestic SAF-LO Optimal
Avkastning entrélösning fem år 98,5 %

Valbara fonder

 

Fond

 

Fondavgift Movestic SAF-LO

 

Främjar hållbarhet - 8

Hållbarhet som mål - 9

Aktie-ansvar Avkastning 0,09 % 8

CT Sustainable Opportunities European Equity

0,35 % 9
Carnegie Obligationsfond 0,20 % 8
Carnegie Likviditetsfond 0,10 % 8
Didner & Gerge Aktiefond Sverige 0,60 % 8
Danske Invest SICAV Sverige Småbolag 0,80 % 8
Movestic Global 0,50 % 8
Movestic Global Hållbar 0,25 % 8
Schroder ISF Emerging Europa EUR A 0,85 % -
Öhman Marknad Europa 0,15 % 8
Öhman Marknad Japan 0,15 % 8
Öhman Marknad Pacific 0,15 % 8
Öhman Marknad Sverige Bred 0,10 % 8
Öhman Marknad USA 0,15 % 8
Öhman Emerging Markets 0,40 % 8

FAQ

FAQ - frågor och svar om SAF-LO

Avtalspension SAF-LO är tjänstepension från din arbetsgivare för dig som jobbar som privatanställd arbetare på företag som har kollektivavtal. Kanske jobbar du som bygg­arbetare, inom industrin, på restaurang eller i en affär. 

Läs mer och gör val för din tjänstepension hos Fora

 

Fora har tagit fram en film som beskriver vad avtalspension SAF-LO är.

Det här är SAF-LO

 

Inom SAF-LO har du möjlighet att själv välja hur dina tjänstepensionspengar ska placeras och hos vilket bolag. Du kan välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Gör du inget val alls placeras ditt kapital i traditionell försäkring. Gör dina val på valcentralen Fora

 

När du sparar i fondförsäkring kan du själv välja hur dina pengar ska placeras. När du sparar i traditionell försäkring väljer pensionsbolaget åt dig och du kan inte påverka placeringen.

Traditionell försäkring placeras oftast med lägre risk än fondförsäkring eftersom andelen aktier är lägre i traditionell försäkring. Med lägre risk faller inte värdet på kapitalet lika mycket om börsen går ner, men det går inte heller upp lika mycket när börsen stiger.

Fondförsäkringar består i regel av en högre aktieandel än traditionella försäkringar och har därmed högre risknivå. Du får större möjlighet till avkastning. När du sparar i en fondförsäkring väljer du själv fonder hos ditt valda bolag. Genom dina fondval kan du också påverka sparandets risknivå.

Om du vill spara i fondförsäkring men inte välja fonder själv placeras ditt kapital i ett förvalsalternativ, en Entrélösning. I en entrélösning placeras kapitalet i aktier fram till du närmar dig pension. Då minskar andelen aktier och risken sänks.

Traditionell försäkring innebär att försäkringsbolaget placerar ditt kapital i räntepapper, fastigheter, aktier och alternativa investeringar. Hur stor andelen aktier är varierar mellan bolagen.

Du har inte möjlighet att påverka hur placeringarna görs utan väljer bara vilket bolag du vill ska ta hand om ditt kapital.

Traditionella försäkringar har en lägre aktieandel och därmed lägre risknivå. Ofta erbjuds någon slags garanti, till exempel att du är garanterad att minst få tillbaka en viss del av det du betalat in.

Du hittar alla våra valbara fonder för SAF-LO högre upp på sidan.

När du väljer Movestic hamnar du automatiskt i en entrélösning om du inte aktivt väljer fonder. Vår entrélösning Movestic SAF-LO Optimal består av en portfölj med fonderna Movestic Global Hållbar och Aktie-Ansvar Avkastningsfond.

Movestic SAF-LO Optimal tar hänsyn till hur långt det är kvar till pension och under hur många år pensionen ska utbetalas och justerar fördelningen mellan fonderna och därigenom riskklassen efter det.

Fram till fem år innan pensionen börjar utbetalas placeras hela sparandet inom SAF-LO Optimal i aktiefond. Fem år innan den första utbetalningen startar en räntesäkring, som innebär att pensionspengarna successivt förs över till räntefond. Räntesäkringen pågår under hela utbetalningen, vilket optimerar möjligheten till god avkastning samtidigt som det minskar risken. Om utbetalningstiden eller pensionsåldern ändras anpassas placeringarna till det nya valet.

Om du har en årslön på maximalt 7,5 inkomstbasbelopp så betalar din arbetsgivare in 4,5 % av din lön till din Avtalspension SAF-LO. För den del av din årslön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp betalar arbetsgivaren in ytterligare 30 %.

 

Det som påverkar hur mycket du till slut får i Avtalspension SAF-LO är hur många år som du har arbetat och hur hög lön du har.

 

Du börjar tjäna in Avtalspension SAF-LO samma månad som du fyller 22 år.

Ja, du kan flytta din tjänstepension SAF-LO.

Logga in på fora.se och klicka på Flytt av pensionskapital och följ där efter instruktionen för att flytta ditt kapital.

Med ett återbetalningsskydd betalas 101 % av dina pensionspengar ut till någon av dina efterlevande om du skulle avlida innan pensionen betalas ut. Du bestämmer själv vem som i så fall ska få din pension. 

Du kan välja att lägga till återbetalningsskydd på Fora

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för de olika skydden inom SAF-LO: återbetalningsskydd och familjeskydd. 

Läs mer och välj om du vill ha skydden på Fora

Prognosräntan syftar till att jämna ut det utbetalade pensionsbeloppets storlek över tid genom att redan från första utbetalningen förskottera och fördela förväntad framtida avkastning.

Prognosräntan är en av de faktorer som används för att beräkna storleken på den pension som du får utbetald varje månad. Högre prognosränta leder till en högre pension under de första utbetalningsåren, men också att en större del av kapitalet betalas ut till den unga pensionären och ett lägre kapital kvarstår i högre åldrar.

När du kan ta ut din allmänna pension regleras av Pensionsmyndigheten. Du hittar aktuell ålder här. Tjänstepension och privat sparande i pensionsförsäkring kan du i de flesta fall börja ta ut kapital från när du är 55 år. 

 

Läs mer här

Movestic är specialiserade på individanpassat pensionssparande, långsiktigt sparande och försäkringsskydd. Företaget har funnits sedan 2000 och startades av Kinnevikkoncernen. Idag ägs Movestic av det brittiska börsnoterade företaget Chesnara.

fora logga.png

På Fora kan du läsa mer om hur avtalspension SAF-LO fungerar. Det är även där du gör ditt val av pensionsbolag.

 

Till Fora

min pension logga .PNG

Min Pension ger dig en översikt på hur mycket du tjänat in till din pension och en prognos över din framtida pension.

 

Min Pension

pensionsmyndigheten logga.png

Hos Pensionsmyndigheten kan du lära dig mer om pensionssystemet och få tips om hur du får en bättre pension.

 

Pensionsmyndigheten