Utbetalning av pension
Närmar du dig pension? Då är det dags att börja planera för hur du ska ta ut dina pensionspengar. Här hjälper vi dig med det du behöver tänka på. När det är dags för utbetalning kan du simulera, planera och starta din pensionsutbetalning i uttagsplaneraren.
Intro

Planera utbetalningen av din pension
När det är dags att ta ut tjänstepension och/eller det privata pensionssparande du har hos Movestic kan du simulera, planera och starta din utbetalning i vår tjänst uttagsplaneraren. Du kan också få en prognos på framtida utbetalningar!

För att du ska få bästa möjliga pensionsutbetalning, som passar dig, kan du testa att se hur olika utbetalningstider förändrar din pension varje månad. Du kan också se hur utbetalningarna påverkas av framtida avkastning på ditt pensionskapital. Din utbetalning startar först när du har signerat med BankID. Du kan därför först testa hur din utbetalning kan komma att se ut innan du startar din utbetalning.

Så enkelt är det:

  • Logga in på Mina Sidor och gå till Tjänster eller klicka på knappen nedan för att sätta igång.
  • Välj vilken pensionsförsäkring som ska utbetalas.
  • Välj hur många år utbetalningen ska pågå.
  • Se hur den månatliga utbetalningen påverkas framåt av framtida avkastning, år för år. 
  • Lägg in bankkonto som du vill ha din pension utbetald till.
  • Signera med BankID. 

Kom igång

 

Är du nyfiken på hur uttagsplaneraren fungerar? Testa här!

Movestic Uttagsplanerare
Pensionsutbetalning

Bild
Så fungerar pensionsutbetalning

Alla pensionsförsäkringar (privata pensionsförsäkringar och tjänstepension som du fått från din arbetsgivare) har en avtalad pensionsålder när pensionen är tänkt att börja betalas ut, oftast 65 år. Tre månader innan pensionsåldern inträffar skickar ditt eller dina pensionsbolag brev eller mail till dig och frågar om du vill ta ut pensionen eller skjuta upp utbetalningen.

En pensionsförsäkring kan tidigast betalas ut från 55 års ålder och utbetalningen måste normalt pågå i minst fem år. Det finns regler i inkomstskattelagen som påverkar hur du kan ta ut din pensionsförsäkring. De första fem åren är möjligheterna att ändra sin utbetalningsplan begränsade och det går inte heller under de första fem åren att pausa en påbörjad utbetalning. 

Har du sparat till din pension i en kapitalförsäkring? En kapitalförsäkring omfattas inte av samma skatteregler som pensionsförsäkringar. I en kapitalförsäkring kan du ta ut dina pengar när som helst och under vilken tid du vill. Du kan till exempel välja att ta ut ett engångsbelopp. I en kapitalförsäkring kan du också välja att låta pengarna betalas ut till någon annan än dig själv. Här kan du läsa mer om sparande i kapitalförsäkring.

Starta Movestics uttagsplanerare

Bra att tänka på

Bra att tänka på!

Innan du sätter igång utbetalningen av din tjänstepension eller ditt privata pensionssparande finns det några saker du bör tänka på.

Du har stora möjligheter att själv välja över hur lång tid du ska ta ut din tjänstepension. Ibland kan det vara lockande att ta ut kapitalet över kort tid för att vara säker på att man får ut allt, men tänk på att även pension beskattas enligt inkomstskattelagen. Ju högre pensionsuttag, desto högre skatt. Ska pensionen tas ut under kort tid gäller det att tänka på eventuella marginalskatteffekter.

 

 

Om du får ut pension från flera olika pensionsbolag kan den totala månatliga inkomsten innebära att din skatt blir högre än den som varje pensionsbolag drar från respektive utbetalning. Använd dig av MinPension.se för att få en helhetsbild och hör av dig till oss om du vill att vi ska dra av mer skatt på dina utbetalningar för att du inte ska få kvarskatt.

Om du inte har barn, make, maka eller sambo som är beroende av din pension om du dör, kan du välja bort återbetalningsskydd när du är pensionär. Då får du istället ta del av så en kallad arvsvinst eller riskkompensation som gör att din egen ålderspension blir högre. Hör av dig till oss om du vill ta bort ditt återbetalningsskydd eller vill få mer information. 

Kontakta oss

När man närmar sig pension har man normalt sparat ihop ett bra pensionskapital och många vill därför säkra upp kapitalet i ett sparande med mindre risk. Samtidigt kan de sista årens avkastning göra stor skillnad för hur stor den månatliga utbetalningen blir under åren som pensionär. Eftersom vi spenderar många år som pensionär är det bra om kapitalet har möjlighet att fortsätta växa också när man börjat ta ut sin pension. Med vår fond Movestic Avancera får du ett skyddat sparande och möjlighet att se ditt kapital växa. På Mina Sidor kan du se ditt innehav hos Movestic och byta fonder.

Till Mina Sidor

Bra att tänka på
Vad händer om?

Du inte gör någonting

Om du inte gör någonting kommer utbetalningen av din tjänstepension automatiskt att skjutas upp ett år. Efter ett år får du ett nytt brev och så fortsätter det tills den dag du hör av dig till ditt pensionsbolag eller tills det att du fyller 90 år.

Du fortsätter att arbeta efter 65

Vill du fortsätta att jobba efter 65, på hel- eller deltid eller med annat uppdrag? Då kan du enkelt skjuta upp din pensionsutbetalning till valfri ålder, upp till 90 år. Ångrar du dig under tiden kan du själv ändra och påbörja utbetalning genom kontakta vår kundtjänst.

Du bor utomlands

Om du har flyttat utomlands får du ändå din pension utbetald som vanligt, men andra skatteregler gäller. Bor du utomlands där skatten är lägre än 30 procent som normalt är lägstanivå i Sverige, behöver du skicka ett beslut från Skatteverket till ditt pensionsbolag inför din utbetalning. Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida.

Viktig info

FAQ

I nuläget kan du bara använda uttagsplaneraren för dina pensionsförsäkringar med fondförvaltning, tjänstepension och privat pension. För utbetalning av kapital- och depåförsäkringar samt avtalspensioner skickar vi ut en blankett som du behöver fylla i och skicka tillbaka inför utbetalningsstart.

Din pensionsutbetalning kommer den 25:e varje månad. Om den 25:e är en helgdag görs utbetalningen vardagen innan.

Med ett återbetalningsskydd betalas 101 % av dina pensionspengar ut till någon av dina efterlevande om du skulle avlida innan pensionen betalas ut. Du bestämmer själv vem som i så fall ska få din pension. 

min pension logga .PNG

På minpension.se kan du se hur mycket du tjänat in till din allmänna pension och eventuell tjänstepension hos andra pensionsbolag och få en prognos över din totala framtida pension.

Besök minPension

Movestic Avancera

Movestic Avancera
Movestic Avancera är en fond som gör det möjligt för sparare att både följa med marknaden i uppgång och samtidigt ha skydd i nedgång.

Med Movestic Avancera får du ett skyddat sparande och en möjlighet att se ditt kapital växa. Det passar dig som till exempel vill starta ett långsiktigt sparande, ha en säkrare sparform av ditt pensionskapital eller vill ha lite mer trygghet efter att du gått i pension. Ditt sparande får möjlighet att växa, samtidigt finns ett skydd av kapitalet och en begränsning av hur mycket kapitalet kan sjunka i värde.

Läs mer