Företag Privat

Senaste nytt

Fyra av tio kvinnor oroar sig för pensionen

Fyra av tio kvinnor i åldern 20–67 år är osäkra på om deras framtida pension kommer att räcka. Det visar Novus undersökning genomförd på uppdrag av Movestic.
Läs mer

Närmare hälften av svenskarna vill bo utomlands som pensionärer

46 procent av de svenskar som inte gått i pension vill bosätta sig utomlands delar av året, eller hela året när de slutar arbeta. Det visar Novus undersökning genomförd på uppdrag av Movestic.
Läs mer

Ska jag växla pengar hemma eller på resan?

Att den svenska kronan har tappat värde de sista åren märks tydligt när man ska växla pengar till en utlandssemester. Både euron och dollarn har blivit dyrare de sista åren. Här ger vi sju tips på vad du ska tänka på!
Läs mer

Tar du också ”Hemester” i år?

Större miljömedvetenhet, svag krona och konjunkturavmattning är tre faktorer som bidrar till att allt fler väljer "hemester" i år.
Läs mer

Tydliga vinnare och förlorare på marknaden för sparande och pension

En tredjedel av svenskarna har sitt långsiktiga sparande på sparkonto. ”Vet inte” är det vanligaste svaret på frågan ”Hur pensionssparar du?”, och endast var sjätte svensk är aktiv i sitt pensionssparande. Samtidigt är skillnaderna i sparandemönster mellan olika grupper i samhället stora.
Läs mer

Marknad

Marknadsavdelningen

marknad@movestic.se