Alla skyr Kina - Draken lyfter i motvind

Idag råder stor pessimism till allt vad Kina heter. Ekonomin växte bara 5,2 procent i fjol, från en redan låg nivå efter tre år av nedstängningar till följd av pandeminByggstarter av nya hus har på ett par år minskat med över 60 procent. Kinesiska aktier är utbombade, på tre år har man som investerare fått se mer än hälften av sin exponering mot de kinesiska aktiemarknaderna gå upp i rök.

Internationella fondbolag lanserar tillväxtmarknadsfonder där Kina har exkluderats och svenska institutionella investerare frågar sig om Kina ens är investerbart. Det råder stor pessimism inom investerarkollektivet och ur ett moraliskt perspektiv är frågan om landets investeringsbarhet relevant. Mänskliga rättigheter, behandlingen av minoriteter och aggressiv geopolitik är oroande. Å andra sidan har de frågorna diskuterats sedan Xi Jinping tillträdde som president 2013. Vi tror att skälet till att frågan har blivit aktuell nu även är sammankopplad med de senaste årens katastrofala avkastning för kinesiska aktier. 

 

En BYD snart nära dig 

För faktum är att Kina och framför allt kinesiska bolag är mer sammankopplade och integrerade i våra liv än någonsin. Av de fem mest nedladdade apparna i USA idag är tre kinesiska (TikTok, Temu och Shein).

Bilden är densamma här hemma i Sverige även om Vasaloppets och Mellos appar har seglat upp på topplistan i februari. Kinesiska elbilstillverkaren BYD Auto säljer idag fler bilar än Tesla. Och en rapport från The Australian Strategic Policy Institute angav förra året att Kina är världsledande inom 37 av 44 ledande tekniker på områden som säkerhet, rymdforskning, energi och bioteknik.  

 

Krisen är självförvållad 

Kina är med en tillväxtmarknads mått mätt i recession och inflationen är för närvarande negativ i landet. Är århundrades tillväxtboom över? Är Kina på väg att gå samma väg som Japan efter tillväxtboomen som följdes av ett dystert 90-tal med fallande tillväxt och deflation?

Makro- och analysfirman Alpine Macro tror inte det. De pekar på att Kinas kris till stor del är självförvållad och beror på policymisstag. Regeringen har varit för återhållsam och centralbanken har fört en allt för restriktiv penningpolitik. Dessutom menar de att landets ekonomiska kris till största del härrör till den kraschade fastighetsmarknaden och matchningsproblematik på arbetsmarknaden (många unga nyexaminerade akademiker går arbetslösa samtidigt som tillverkningsindustrin saknar personal). Och att övriga ekonomin inte är så svag som många tror.  

 

En av världens billigaste aktiemarknader

Och det finns tecken på att regeringen har börjat agera, inte minst för att stötta aktiemarknaderna. Inflödena till kinesiska ETF:er (börshandlade fonder) var under januari 4 miljarder USD, den överlägset högsta siffran sedan 2015. Sannolikt kommer en stor del av kapitalet från statskontrollerade kassor med syfte att stötta aktiekurserna. P/E-talet på de kinesiska börserna är idag låga 9. Det gör Kina till en av världens billigaste aktiemarknader och kan jämföras med en värdering av amerikanska och indiska aktier på över P/E 30. Ytterligare fallhöjd för de kinesiska aktiemarknaderna borde vara begränsad.

Antal turister i landet har också börjat att öka och var i januari fler än före covidpandemin. I december ifjol införde Kina visumfrihet för besökare från en rad stora europeiska länder.     

 

Don’t fight the PBOC 

Kinesiska centralbanken The People's Bank of China (PBOC) agerar också. I mitten av februari sänktes den femåriga referensräntan för bostadslån med 0,25 procentenheter ned till 3,95 procent. Och penningutbudet har, om än från låg nivå, ökat de senaste månaderna. Samtidigt är PBOC tydliga med att yuanens växelkurs mot US dollarn ska försvaras.

Ett uttryck från Wall Street som syftar till att inte underskatta och gå emot den amerikanska centralbanken Federal Reserves agerande är ”Don’t fight the Fed”. Kina är, till skillnad från USA, en diktatur och en kommandoekonomi. Fortsätter Kina sitt skifte till mer stimulerande både finans- och penningpolitik kan kanske uttrycket komma att bli ”Don’t fight the PBOC”.  

 

Förhoppningar om ett lyft 

Den 10 februari inföll det ostasiatiska nyåret och drakens år 2024 inleddes. Alpine Macros analys säger att det är läge att köpa in sig i den långvarigt fallande kinesiska aktiemarknaden med förhoppningar om ett lyft.

 

Det sägs ju att draken ska lyfta i motvind. Men vem vet? 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Av: Anders Funck, Fondanalytiker Movestic
Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder/värdepapper kan både öka och minska i värde, det är inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital.
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.
Börja pensionsspara
Vi guidar dig till hur du kan bygga din pensionsbuffert och ge dig själv större möjligheter i framtiden, oavsett vad du drömmer om.