Förbättrat resultat och ökad premievolym inom fondförsäkring 2023

Movestic presenterade idag resultatet för Movestic Livförsäkring AB 2023. Årets resultat ökade från 29,7 till 81,2 MSEK. Den totala premievolymen minskade från 10,8 till 9,9 miljarder SEK, primärt på grund av lägre volymer på marknaden för depåförsäkringar, jämfört med året innan. Premievolymen inom fondförsäkring steg med 24 procent, från 3,7 till 4,6 miljarder SEK.

- Jag är nöjd med resultatet som helhet, mot bakgrund av att det bitvis varit ett utmanande år med till exempel stor flyttaktivitet inom tjänstepension. Trots detta ökade vi volymerna inom fond och såg både stark tillväxt inom nyteckning och många kunder som valde att flytta sin tjänstepension till oss. Positivt under året har också varit den gynnsamma utvecklingen på investeringsmarknaderna som stärkt många kunders kapital, ökat bolagets AUM, och bidragit positivt till resultatet, säger Sara Lindberg, VD för Movestic.

Kapitalet under förvaltning steg från 47,2 till 55,9 miljarder SEK.

Inom området depåförsäkringar var den totala marknadsvolymen lägre under 2023 jämfört med året innan, men bolagets marknadsandel var stabil och sett över en treårsperiod finns en stark tillväxt inom området, både på marknaden som helhet och för bolagets marknadsandel.

- Depå är fortsatt ett starkt tillväxtområde för oss. Efterfrågan på depåförsäkringar är stor och vi har flera nya samarbeten på gång, säger Sara Lindberg.

Movestics årsredovisning för 2023 kan läsas i sin helhet här.

 

Kontaktperson
Helena Olsson
Chef Kommunikation & Varumärke
Helena.olsson@movestic.se
070-4499200

 

Om Movestic Liv och Pension

Movestic är ett pensionsbolag som tillhandahåller individanpassad tjänstepension, privat pensionssparande och försäkringsskydd inom liv och hälsa. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. Chesnara är ett investmentbolag med fokus på att långsiktigt äga och utveckla europeiska försäkringsbolag. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk