Guldpriset av störst intresse i mars

Under mars fortsatte börserna generellt uppåt, ledda av en stark ekonomisk utveckling framförallt i USA. S&P500 var upp cirka 3% och ungefär lika mycket i Europa. Medan uppgången i Tillväxtmarknader och Japan var lite mer blygsam, runt 1% under månaden. Den starka ekonomin har samtidigt gjort att marknaden blivit mer tveksam till de räntesänkningar som tidigare prisades in. De långa räntorna har i stort sett legat stilla under månaden. Sammantaget alltså en bild av en stark ekonomi där behovet av att snabbt sänka räntorna för att undvika en hårdlandning ser väldigt begränsat ut för närvarande.

Det relativt gynnsamma ekonomiska landskapet som vi befinner oss i för närvarande har förstås inte gått obemärkt förbi. På sina håll har värderingar blivit mer eller mindre ansträngda men vi bedömer att det är relativt osannolikt att dessa ska korrigeras i någon större utsträckning på kort sikt. Vi ser också tecken på att de senaste årens relativt blygsamma vinstutveckling är på väg att vända uppåt vilket givetvis stödjer aktiemarknaden och ger bolagen bättre möjlighet att växa in i högre värderingar.

Utanför aktiemarknaden var det uppgången i guldpriset som tilldrog sig mest intresse under månaden. Guldet tenderar att stiga med fallande realräntor, inflationsrädsla eller ökad risk i marknaden. Inget av det verkar direkt förklara den senaste tidens uppgång. Det mest troliga är ökad efterfrågan från centralbanker, speciellt den kinesiska, sedan delar av Rysslands valutareserv låsts av regeringar i väst.

Vi har, som vi skrev förra månaden, taktiskt ökat vår exponering mot Kina. Vi är tveksamma till de långsiktiga förutsättningarna där bland annat demografi arbetar mot Kina, men ser en mer kortsiktig möjlighet där de låga priserna idag diskonterar ett avsevärt sämre utfall i Kina än vad vi bedömer sannolikt. Under månaden har våra kinesiska investeringar gått något sämre än index medan vissa temainvesteringar, som till exempel grön energi, bidragit positivt.

 

Johan Tjeder, Portföljförvaltare Movestic Fonder

www.movesticfonder.se

 

 

Movestic Fonder avkastning mars

FOND 1 MÅNAD 1 ÅR
Movestic Försiktig 2,44% 9,36%
Movestic Balanserad 4,14% 14,69%
Movestic Offensiv 5,90% 19,25%
Movestic Global 6,41% 26,35%
Movestic Global Hållbar 6,33% 20,64%

 

Om Movestic Fonder

Movestic fonder är dotterbolag till Movestic Livförsäkring AB som ägs av den UK-baserade försäkringskoncernen Chesnara PLC, noterade på Londonbörsen. Movestic Fonder ansvar för förvaltningen av fondprodukter som är specialanpassade för sparande till pension.

 

Topplistor för alla fonder på Movestics fondplattform hittar du här

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Månadskommentar av Johan Tjeder, Portföljförvaltare Movestic Fonder
Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder/värdepapper kan både öka och minska i värde, det är inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital.
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.
Börja pensionsspara
Vi guidar dig till hur du kan bygga din pensionsbuffert och ge dig själv större möjligheter i framtiden, oavsett vad du drömmer om.