Fondnyheter april 2024

2024-04-25

Fondförvaltningsbolaget Coeli Global AB har bytt namn till Brock Milton Capital AB.

 

Till följd av fondförvaltningsbolagets namnbyte kommer även fonden Coeli Global Select R att byta namn till Brock Milton Capital UCITS SICAV.


Fondens förvaltare (Andreas Brock och Henrik Milton), historik, förvaltningsbolag, depåinstitut, investeringsfilosofi, riskprofil, ISIN-nummer kommer inte förändras.
Fonden Coeli Global Select R med ISIN LU1133292463, kommer att vara stängd för handel from 25 april 2024 fram till att fusionen och namnbytet är genomfört.


Fonden öppnar för handel i sitt nya namn BMC Global Select från och med 6 maj 2024.

 

2024-04-08

Fondbolaget BMO Global Asset Management har stängt fonden CT Global Smaller Cap Equity

BMO Global Asset Management har meddelat att man per den 5 april stängt fonden CT Global Smaller Cap Equity, vilket innebär att det från detta datum inte går att köpa andelar i fonden. För berörda kunder kommer innehav och eventuella kommande inbetalningar att flyttas till fonden Öhman Global Småbolag A.

Flytten påbörjas omgående och kommer att pågå under 3–5 dagar. Under den tiden går det inte att göra några förändringar i innehavet i berörd fond.

 

Utgående fond

ISIN

CT Global Smaller Cap Equity

LU0947182795

Ersättande fond

ISIN

Öhman Global Småbolag A

SE0013041654

 

När flytten är genomförd är det möjligt att byta till annan fond i Movestics utbud genom att logga in på Mina Sidor. I fondlistan hittar du alla fonder på Movestics fondplattform.

 

Till fondlistan

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Har du flyttbar pension?
Samla din pension hos Movestic och få tillgång till ett utvalt fondutbud av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande förvaltare.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.