Månadens uppgångar drivet av USA

Världsindex avslutade första halvåret med ytterligare en uppgång med 2,2% (2,8% i SEK). Månadens uppgångar var framför allt drivet av USA +3,6% och tillväxtmarknader +3,9%, samtidigt som Europa istället visade en nedgång på -1,7% och Sverige -1,3%.

I USA dominerades uppgången av de stora teknologibolagen, samtidigt som småbolag i genomsnitt hade en negativ utveckling. Amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan sjönk måttligt från 4,5% till 4,4% samtidigt som den svenska motsvarigheten sjönk från 2,4% till 2,2%.

Styrräntan sänktes till 3,75%

Under månaden sänkte svenska Riksbanken styrräntan för första gången på åtta år, till 3,75%. Inflationen närmar sig målet om 2%, samtidigt som den ekonomiska aktiviteten är tämligen svag. I samband med räntebeskedet aviserades att ytterligare två sänkningar kan komma redan under hösten. De svenska hushållen har en relativt hög andel lån med korta bindningstider och är därmed särskilt räntekänsliga. De höga räntorna senaste åren har därför fått en tämligen snabb effekt och inskränker på hushållens konsumtionsförmåga. Riksbankens agerande gör Sverige till en av de första utvecklade ekonomierna att sänka räntan, vilket sätter ytterligare press på en redan svag svensk krona.

Ekonomisk aktivitet fortsatt hög i USA trots åtstramad penningpolitik

Den amerikanska centralbanken lämnade däremot sin styrränta oförändrad på 5,5% för det sjunde mötet i rad. Trots en hårt åtstramande penningpolitik under en längre tid är den ekonomiska aktiviteten fortsatt hög. Med en stark arbetssektor och motståndskraftiga konsumenter har inflationen bitit sig fast runt 3-4%. Marknaden förväntar sig nu två sänkningar under hösten, vilket är en stor skillnad mot de sju sänkningar som förväntades i början av året.

Trots förhöjd värdering på sina håll, anser vi att marknaden är på väg i rätt riktning, att ledande inflationsindikatorer är på väg ner och att vi befinner oss i en miljö som fortsatt är gynnsam för aktier.

 

Anders Nordbrandt, Portföljförvaltare Movestic Fonder

www.movesticfonder.se

 

 

Movestic Fonder avkastning juni

FOND 1 MÅNAD 1 ÅR
Movestic Försiktig A 0,96% 6,73%
Movestic Balanserad A 1,65% 9,09%
Movestic Offensiv A 0,52% 12,41%
Movestic Global 2,82% 14,99%
Movestic Global Hållbar 2,97% 11,34%

 

Om Movestic Fonder

Movestic fonder är dotterbolag till Movestic Livförsäkring AB som ägs av den UK-baserade försäkringskoncernen Chesnara PLC, noterade på Londonbörsen. Movestic Fonder ansvar för förvaltningen av fondprodukter som är specialanpassade för sparande till pension.

 

Riskinformation från Movestic Fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movesticfonder.se.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder/värdepapper kan både öka och minska i värde, det är inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital.
Månadskommentar av Anders Nordbrandt, Portföljförvaltare Movestic Fonder
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.
Börja pensionsspara
Vi guidar dig till hur du kan bygga din pensionsbuffert och ge dig själv större möjligheter i framtiden, oavsett vad du drömmer om.