Avkastning fonder på Movestics fondplattform

Fonder med högst avkastning

FOND

1 MÅNAD

BGF World Technology A2 10,46%
C Worldwide India 1C 9,77%
BGF Next Generation Technology A2 8,60%
Franklin India A(acc)SEK 7,84%
AXA IM Wave Biotech A Cap USD 7,01%
UBS (Lux) ES USA Gr Sust$ P 6,55%
JPM America Equity A (acc) USD 6,38%
JPM Korea Equity A (acc) EUR 6,02%
MS INVF Global Opportunity A 5,99%
Handelsbanken Asien Tema (A1 SEK) 5,65%


Movestics egenförvaltade fonder

FOND 1 MÅNAD 1 ÅR
Movestic Försiktig A 0,96% 6,73%
Movestic Balanserad A 1,65% 9,09%
Movestic Offensiv A 0,52% 12,41%
Movestic Global 2,82% 14,99%
Movestic Global Hållbar 2,97% 11,34%


Sverigefonder

FOND 1 MÅNAD
Humle Sverigefond 0,21%
Didner & Gerge Aktiefond -0,47%
Cliens Sverige B -1,09%
Aktie-Ansvar Sverige A -1,26%
Öhman Marknad Sverige Bred A -1,53%
Spiltan Aktiefond Stabil -1,70%
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK -1,96%
Carnegie All Cap A -2,42%
Lannebo Sverige Hållbar A SEK -3,84%
Lannebo Sverige Plus SEK F -4,20%

 

Sverigefonder, små/medelstora

FOND 1 MÅNAD
Lannebo Småbolag -0,51%
Cliens Småbolag A -1,57%
Danske Invest Sverige Småbolag SI SEK -1,83%
Öhman Sweden Micro Cap A -2,45%
Humle Småbolagsfond A -2,62%
Didner & Gerge Småbolag -2,96%
C Worldwide Sweden Small Cap 1A -3,83%

 

Nordenfonder

FOND 1 MÅNAD
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) -0,04%
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK) -0,11%
Öhman Hälsa och Ny Teknik A -0,34%
Alfred Berg Nordic Small Cap R (SEK) -0,77%
Carnegie Fastighetsfond Norden A -1,41%
Fondita Nordic Micro Cap B -1,54%
Lannebo Fastighetsfond A SEK F -1,94%
Evli Nordic B -2,97%
PriorNilsson Realinvest A -3,84%

 

Månadens Index

Världen 2,74%
Sverige -1,29%
Räntan 3,75%

 

Riskinformation från Movestic

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder/värdepapper kan både öka och minska i värde, det är inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital.
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.
Hållbarhetsbetyg och hållbarhetsmärkningar
I Movestics fondlista hittar du flera olika hållbarhetsmärkningar. I den här guiden lär du dig vad de innebär och hur du tolkar de olika märkningarna.