4.Värderingar
Värderingarna styr inte bara arbetslivet utan är även avgörande när svenskarna ska placera sina sparpengar.

Värderingsstyrt sparande

Störst motstånd finns mot att investera i porrindustrin och bolag i diktaturer. Det finns emellertid stora skillnader i åsikter mellan olika åldrar, kön och bostadsort. Det gäller även synen på hållbara placeringar.

Generellt sett är äldre sparare mer principfasta och har tydligare åsikter när
det gäller vilka investeringar de vill undvika. Undantagen är fossila bränslen,
köttproducenter och kärnkraft där yngre i större utsträckning säger nej, enligt
vår undersökning.

Kvinnor är mer selektiva i sina investeringar än vad män är och väljer
i större utsträckning bort bolag som inte stämmer överens med deras
värderingar. För kvinnor är porr- och sexindustrin sektor flest vill exkludera
medan män är mest skeptiska till bolag i diktaturer.

Värderingar styr sparandet

  • Drygt var tredje svensk (35 %) har helt eller delvis valt att spara i hållbara fonder/aktier.
  • Kvinnor är generellt mer skeptiska till att investera i bolag som inte stämmer överens med deras värderingar. 95% av kvinnorna och 84 % av männen väljer bort bolag som verkar inom "fel" bransch.
  • Betydligt fler kvinnor (26 %) än män (10 %) är motståndare till att investera i kärnkraft.

  • Var femte svensk (20 %) tycker att hållbarhet är den viktigaste placeringsfrågan.
  • För 85 % kvinnor är porr- och sexindustrin uteslutet när de ska investerar sina pengar. Bland männen är det 50% som tänker likadant. Bland män är diktaturer den investering som flest är motståndare till (53 %).
  • Fler svenskar väljer bort Cannabis (51 %) än Kina (35 %) när de ska investera sina pengar.
Jämnställt sparande

Jämställt sparande

Fler kvinnor (24 %) än män (17 %) tycker att hållbarhet är viktigt. Kvinnor föredrar också i högre utsträckning låg risk sparande och att sparandet ska vara enkelt. Fler män (49 %) än kvinnor (36 %) tycker att hög avkastning är viktigt. Män sätter också större vikt vid låga avgifter.

Sandra Bourbon

Låt värderingarna styra hur du investerar pensionspengarna

Våra värderingar styr hur vi lever våra liv. Men för att kunna leva livet du vill leva behöver du pengar – både nu och till pensionen. Många väljer emellertid att skjuta pensionssparandet på framtiden. Men du kan inte lita på att systemet tar hand om dig. Den enda som kan ta kontroll över din framtida lycka är du själv.

 

Läs Sandra Burbons krönika

Reflektion – Värderingsstyrt sparande

  • Höginkomsttagare prioriterar hållbarhet i sitt personliga sparande i större utsträckning än de som tjänar mindre.
  • Unga (24-39 år) och kvinnor är de som i störst utsträckning saknar privat sparande och därför löper de störst risk för att få en otillräcklig pension.
  • Äldre är mer principfasta och vill i större utsträckning exkludera branscher de inte anser hållbara än yngre.

Träd

Läs fler krönikor från rapporten Karriär och Pension

Vi tar hjälp av fyra experter som spanar om framtiden inom arbetsmarknad och pension.

Frida Mangen - Hur bra pension är och kommer att vara en hygienfaktor på alla arbetsplatser.
Stefan Klohammar - Hur du tar makten över dina investeringar.
Nicklas Hermansson - Vilka är vinnarna i framtidens YOLO-ekonomi?
Sandra Bourbon - Hur du låter värderingarna styra pensionspengarna.

Vill du veta mer om tjänstepension för företag?

Behöver du en tjänstepensionslösning för ditt företag? Eller kanske bara någon att bolla er nuvarande lösning med?

Kontakta oss, så får du prata med någon av våra tjänstepensionsexperter. 

 

Kontakta oss