Krönika av Stefan Klohammar
Investeringschef, Movestic

Ta makten över dina investeringar

Den allmänna pensionen blir allt lägre i förhållande till våra inkomster. Samtidigt blir arbetslivet alltmer individanpassat.

Vi vill bestämma själva när, var och hur vår arbetstid ska förläggas och när vi ska gå i pension. Dagens pensionssystem har inte hängt med i utvecklingen vilket ökar det personliga ansvaret för att skapa en ekonomisk trygghet under pensionen.

Pensionslösningarna måste i sin tur vara flexibla för att kunna anpassas till våra individuella behov och värderingar.

Det här är inte enbart mina ord utan framgår också tydligt i den här rapporten som bygger på en omfattande Sifo-undersökning bland 2 000 svenskar. Den visar bland annat att tre av fyra har ett lågt eller inget förtroende alls för pensionssystemet samtidigt som åtta av tio tycker att den allmänna pensionen är för låg. Den främsta ekonomiska tryggheten för pensionen anses i stället vara ett privat sparande i aktier och fonder – i alla fall för 66 procent av befolkningen. Undersökningen visar också att alla svenskar, med några enstaka undantag, har preferenser på vad deras pengar ska investeras i. Det som ratas allra mest är vapen och porr.

Individanpassat sparande är vägen framåt

Vi på Movestic har under lång tid digitaliserat och automatiserat verksamheten för att kunna erbjuda just ett individanpassat pensionssparande. Som ett resultat av det arbetet har vi kunnat lansera en rad nya produkter och tjänster som gör det enklare att investera pengarna inför pensionen. Bland annat har vi introducerat en helt oberoende fondvalsrobot – Maia – som skapar en portfölj baserat på v arje individs preferenser när det gäller exempelvis risknivå och hållbarhet.

Vi har även tagit fram en uttagsplanerare för tjänstepensionen där man bland annat kan se hur länge pengarna räcker beroende på hur stor summa man tar ut i månaden.

Vår drivkraft är att fortsätta utveckla produkter och tjänster som ökar individens kunskap, ger bättre kontroll över det samlade sparandet och stärker den ekonomiska tryggheten på kort och lång sikt. Det är också tanken med den här rapporten - att utbilda fler och göra rådgivning mer lättillgänglig för människor.

Alla behöver känna att de har makten över sitt sparande.

Stefan Klohammar
Stefan Klohammar, Investeringschef Movestic

Läs mer från rapporten Karriär och Pension

En genomlysning av svenskarnas tankar och attityder kring framtidens pension och arbetsmarknad. Rapporten består av fyra delar och baseras på statistik framtagen av Sifo på uppdrag av Movestic.

Vill du veta mer om tjänstepension för företag?

Behöver du en tjänstepensionslösning för ditt företag? Eller kanske bara någon att bolla er nuvarande lösning med?

Kontakta oss, så får du prata med någon av våra tjänstepensionsexperter. 

 

Kontakta oss