Krönika av Frida Mangen
Agil HR- och förändringskonsult

”Pension har blivit en statussymbol”

I likhet med många andra ser Frida Mangen en arbetsmarknad i stor förändring och menar att det har blivit helt livsavgörande för företagen att se till så att medarbetarna trivs, ständigt lär sig nya saker, är engagerade och innovativa.

– Vi kan inte ha en one size fits all-modell utan måste skapa en arbetsmiljö där alla individer vill och kan prestera för att nå sin fulla potential. De företag som inte tänker och arbetar på nya sätt kommer inte att överleva, säger Frida Mangen.

Vilka stora trender ser du på arbetsmarknaden inom en tioårsperiod?

– En trend som accelererat under pandemin är att det blir allt fler tillfälliga arbetsformer som gigare, digitala nomader och konsulter. Vi kommer också att skola om oss och byta karriär oftare.
Det blir också allt viktigare att kunna se vad man som anställd kan bidra till och hur man skapar värde – inte bara för sig själv utan för samhället i stort. En bra titel är inte coolt längre. Det som har hög status är i stället att jobba på ett företag som skapar förutsättningar för ett bättre samhälle och eftervärlden.

Är pensionssystemet anpassat för den nya tidens arbetsmarknad?

– Som mycket annat har de sina rötter i industrialismen som bygger på att vi arbetar 40 timmar i veckan. Våra processer är anpassade efter det. Men omvärlden har förändrats väldigt snabbt och systemet hänger inte med. Pensionen är en av de saker som hamnat på efterkälken. Jag har inte svaren på exakt hur, men vi måste böra utforska hur vi kan förändra systemet.

Hur stor blir betydelsen av ett privat pensionssparande när anställningsformerna förändras?

– Den allmänna pensionen har jag helt räknat bort och är inget jag litar på ska försörja mig. Det är lite läskigt och kommer göra att vi får se ännu större klyftor mellan människor som är förmögna och de som inte är det. Pension har blivit en statusfråga, som det ser ut idag. Den som kan spara privat har större chans till ett bättre liv som pensionär.

Hur ser du på pension som jobbförmån för att locka talanger i framtiden?

– Bra pension är och kommer att vara en hygien- faktor på alla arbetsplatser. Det kan vara avgörande till om jag tackar ja eller nej till ett jobb, men det kommer inte att motivera mig att göra ett bra jobb.

Det som motiverar oss är att se hur vi kan bidra till att skapa värde, att vi känner oss kompetenta och utvecklas, befinner oss ett socialt sammanhang och har autonomi: att ingen annan styr hur jag ska arbeta eller göra något jag inte tror på eller vill göra.

Vilka är drivkrafterna för dem som vill göra karriär i kommande generationer?

– Jag tror det blir allt mer värderingsstyrt framöver. Om man har möjlighet att välja så är högsta prioritet att få balans i livet och känslan av att kunna bidra till något bra i samhället.

Fina titlar, firmabil och vip-plats på Sturehof anses inte coolt längre. Nu är det viktigare att ha ett jobb som gör omvärlden bättre eller har tid över att ägna åt meningsfulla fritidssysslor.

Många vill också veta hur de kan utvecklas och växa på arbetsplatsen.

Frida Mangen
Frida Mangen, Agil HR- och förändringskonsult.

Läs mer från rapporten Karriär och Pension

En genomlysning av svenskarnas tankar och attityder kring framtidens pension och arbetsmarknad. Rapporten består av fyra delar och baseras på statistik framtagen av Sifo på uppdrag av Movestic.

Vill du veta mer om tjänstepension för företag?

Behöver du en tjänstepensionslösning för ditt företag? Eller kanske bara någon att bolla er nuvarande lösning med?

Kontakta oss, så får du prata med någon av våra tjänstepensionsexperter. 

 

Kontakta oss