1. Drivkrafter
Arbetslivet ska vara roligt, flexibelt och utvecklande – och trygga pensionen!

Pension har blivit en statussymbol

Tidigare fanns en tydlig gräns mellan jobb och fritid, och vi stannade länge på varje arbetsplats. På dagens arbetsmarknad byter vi jobb oftare. De stora driftkrafterna är att ha kul, utvecklas och ha ett flexibelt jobb där man kan göra skillnad på riktigt. Pengar blir däremot en viktig morot när vi letar ny arbetsgivare, och där ses tjänstepensionen som den mest avgörande faktorn.

För närmare nio av tio svenskar är de största drivkrafterna att ha roligt på̊ jobbet samt att lära sig nya saker och utvecklas. Det gäller oavsett kön, ålder och om man är anställd eller företagare. Det är tydligt i vår undersökning med 2 000 svenskar.

Det syns också tydliga tecken på önskan om en alltmer flexibel arbetsmarknad där drygt 70 procent av egenföretagarna och runt 40 procent av de anställda drivs av att arbeta var och när man vill. Det gäller i synnerhet för höginkomsttagare.

Av undersökningen framgår det också att fler män än kvinnor drivs av att tjäna så mycket pengar som möjligt, medan kvinnor i högre utsträckning vill tillhöra ett team och arbeta med något som är värderingsdrivet. Det är också en större andel höginkomsttagare som drivs av att tjäna pengar.

När det är dags att söka sig till en ny arbetsplats är det helt andra parametrar som anses viktiga. Nummer ett är tjänstepension följt av kollektivavtal och om arbetsplatsen har ett stort fokus på̊ arbetsmiljö. Bland höginkomsttagare anses tjänstepension vara extra viktigt medan kollektivavtal inte har lika hög vikt. För kvinnor och äldre personer väger kollektivavtal tyngre.

Att ha roligt på jobbet..

..är den största drivkraften för både arbetstagare och egenföretagare (86 % för båda). På andra plats kommer utveckling/lära sig något nytt.

Att tillhöra ett team..

..är en viktig drivkraft för dubbelt så många anställda (59 %) som egenföretagare (30 %). Detsamma gäller att arbeta med något som är värderingsdrivet och gör skillnad på riktigt. 60 % av anställda tycker att det är en viktig drivkraft medan endast 8 % av egenföretagarna tycker detsamma.

Tjäna pengar!

Drygt var tredje anställd (35 %) tycker att det är viktigt/mycket viktigt att tjäna så mycket pengar som möjligt. Bland egenföretagarna är siffran nästan lika hög (31 %). Endast 6 % av de anställda anser att det är oviktigt.

Jobba när man vill.

För nästan dubbelt så många egenföretagare (76 %) som anställda (39 %) är friheten att ”jobba NÄR man vill” en viktig drivkraft. Skillnaden är också stor när det gäller friheten att ”jobba VAR man vill” – 72 respektive 43 procent.

Bild på Frida Mangens

Bra pension är och kommer att vara en hygienfaktor på alla arbetsplatser

Enligt HR- och förändringskonsulten Frida Mangen befinner vi oss mitt i ett paradigmskifte på arbetsmarknaden där det har blivit helt livsavgörande för företagen att se till så att medarbetarna trivs, är engagerade, innovativa och ständigt lär sig nya saker.
– Bra pension är och kommer också att vara en hygienfaktor på alla arbetsplatser, säger hon.

 

Läs Frida Mangens krönika

Reflektion – Drivkrafter i arbetslivet

  • När vi lägger mindre fokus på lön och mer på mjuka drivkrafter som att ha ett roligt och flexibelt jobb, riskerar den framtida pensionen att bli lägre för många.

  • För att vara med och slåss om framtidens talanger är det en hygienfaktor för arbetsgivare att erbjuda tjänstepension, god arbetsmiljö och kollektivavtal.

  • För att attrahera kvinnor är det extra viktigt att se över hur företaget arbetar med social- och klimatmässig hållbarhet.

Läs fler krönikor från rapporten Karriär och Pension

Vi tar hjälp av fyra experter som spanar om framtiden inom arbetsmarknad och pension.

Frida Mangen - Hur bra pension är och kommer att vara en hygienfaktor på alla arbetsplatser.
Stefan Klohammar - Hur du tar makten över dina investeringar.
Nicklas Hermansson - Vilka är vinnarna i framtidens YOLO-ekonomi?
Sandra Bourbon - Hur du låter värderingarna styra pensionspengarna.

Vill du veta mer om tjänstepension för företag?

Behöver du en tjänstepensionslösning för ditt företag? Eller kanske bara någon att bolla er nuvarande lösning med?

Kontakta oss, så får du prata med någon av våra tjänstepensionsexperter. 

 

Kontakta oss