Traditionell försäkring eller fondförsäkring för ITP?

Välj hur du vill placera dina pensionspengar ITP

Som ITP:are kan du välja om dina pensionspengar ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring och hos vilket bolag. Gör du inget val alls placeras ditt kapital i traditionell försäkring hos Alecta.
  • När du sparar i fondförsäkring kan du själv välja hur dina pengar ska placeras och välja fonder
  • När du sparar i traditionell försäkring kan du inte påverka placeringen, pensionsbolaget gör alla val
  • Traditionell försäkring förknippas ofta med lägre risknivå än fondförsäkring eftersom andelen aktier är lägre i traditionell försäkring.
  • Fondförsäkring har i regel en högre aktieandel än för traditionella försäkringar och därmed högre risknivå

Med lägre risk sjunker inte värdet på sparkapitalet lika mycket om börsen går ner, men det går inte heller upp lika mycket när börsen stiger. 
Läs mer om risk

Placera pensionspengar i fondförsäkring

En fondförsäkring är en försäkring som alltid är anknuten till fonder och förvaltas av fondförvaltare. Det är i regel av en högre aktieandel i fondförsäkring än för traditionella försäkringar och därmed högre risknivå. Du kan själv påverka risknivån genom välja fonder med högre eller lägre risk för ditt sparande. Med en högre risknivå kommer större möjlighet till avkastning. 

Den som tar lite mer risk och håller ut i marknadernas upp- och nedgångar har historiskt sett blivit belönad med bättre avkastning och mer pengar i slutänden.

Movestic erbjuder fondförsäkring för ITP och du har hos oss möjlighet att välja mellan flera olika typer av fonder med olika risknivå. Alla fonder har hög rating hos Morningstar och bra historisk avkastning. Se vårt fondutbud

Om du vill spara dina pensionspengar för ITP i fondförsäkring men inte välja fonder själv placeras ditt kapital i ett förvalsalternativ, en Entrélösning. I en entrélösning placeras kapitalet i aktier fram till du närmar dig pension. Då minskar andelen aktier och risken sänks.

Pensionspengar i traditionell försäkring

Traditionell försäkring innebär att försäkringsbolaget placerar ditt kapital i räntepapper, fastigheter, aktier och alternativa investeringar. Hur stor andelen aktier är varierar mellan bolagen. Du har inte möjlighet att påverka hur placeringarna görs utan väljer bara vilket bolag du vill ska ta hand om ditt kapital.

Traditionella försäkringar har en lägre aktieandel och därmed lägre risknivå. Ofta erbjuds någon slags garanti, till exempel att du är garanterad att minst få tillbaka en viss del av det du betalat in.

Om du inte väljer hur dina pensionspengar för ITP ska placeras och hos vilket bolag placeras dina pengar hos Alecta.

Påverka din ITP

Gör ett aktivt val för din tjänstepension ITP

Oavsett om du har tjänstepension ITP från din nuvarande arbetsgivare eller har haft det tidigare kan du själv välja hur och var du vill att ditt pensionskapital ska placeras. Gör du inget val placeras dina pensionspengar i traditionell försäkring hos Alecta.

Logga in på Collectum.se och se vilket ITP-avtal du tillhör eller har tillhört. Välj:

  • Om dina pengarna ska sparas i fondförsäkring eller traditionell försäkring
  • Vilket pensionsbolag du vill spara dina pengar hos
  • Om du vill ha återbetalningsskydd eller inte

Välj Movestic hos Collectum

Fonder itp
Fondutbud ITP
Movestic erbjuder ett utvalt, hållbart och rabatterat fondutbud till dig som har tjänstepension ITP. Fonderna har hög rating hos Morningstar och bra historisk avkastning.
ITP 1 eller ITP 2?
Vilken tjänstepension har du?
Tjänstepension ITP är en kollektivavtalad tjänstepensionslösning för privatanställda tjänstemän. Du kan ha din tjänstepension i avtalet ITP 1 eller ITP 2.
Entrélösning movestic
Enkelt med Movestics entrélösning
Vi erbjuder en entrélösning med 0 kronor i årlig avgift, rabatterade fondavgifter och som riskjusteras automatiskt ju närmre pension du kommer.
Om det otänkbara händer
En livförsäkring ger ekonomisk trygghet till dina kära om det otänkbara skulle hända dig. Hos Movestic kan du skaffa en livförsäkring utifrån dina behov.

ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Informationen gäller för avtal från och med 2018-10-01. För äldre försäkringar – logga in och se vad som gäller för dig.

Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder? Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.