Traditionell försäkring eller fondförsäkring för ITP?

Välj hur du vill placera dina ITP-pengar!

Som ITP:are har du möjlighet att själv välja hur dina tjänstepensionspengar ska placeras och hos vilket bolag. Du kan välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Gör du inget val alls placeras ditt kapital i traditionell försäkring.

När du sparar i fondförsäkring kan du själv välja hur dina pengar ska placeras. När du sparar i traditionell försäkring väljer pensionsbolaget åt dig och du kan inte påverka placeringen. Traditionell försäkring placeras oftast med lägre risk än fondförsäkring eftersom andelen aktier är lägre i traditionell försäkring. Med lägre risk faller inte värdet på kapitalet lika mycket om börsen går ner, men det går inte heller upp lika mycket när börsen stiger. Läs mer om risk.

Fondförsäkring

Fondförsäkringar består i regel av en högre aktieandel än traditionella försäkringar och har därmed högre risknivå. Du får större möjlighet till avkastning. När du sparar i en fondförsäkring väljer du själv fonder hos ditt valda bolag. Genom dina fondval kan du också påverka sparandets risknivå. 

Om du vill spara i fondförsäkring men inte välja fonder själv placeras ditt kapital i ett förvalsalternativ, en Entrélösning. I en entrélösning placeras kapitalet i aktier fram till du närmar dig pension. Då minskar andelen aktier och risken sänks.

Tips! Hos Collectum kan du välja Movestic för din ITP!

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring innebär att försäkringsbolaget placerar ditt kapital i räntepapper, fastigheter, aktier och alternativa investeringar. Hur stor andelen aktier är varierar mellan bolagen. Du har inte möjlighet att påverka hur placeringarna görs utan väljer bara vilket bolag du vill ska ta hand om ditt kapital. Traditionella försäkringar har en lägre aktieandel och därmed lägre risknivå. Ofta erbjuds någon slags garanti, till exempel att du är garanterad att minst få tillbaka en viss del av det du betalat in.

ITP fondförsäkring

ITP hos Movestic

Påverka din framtid och gör ett aktivt val för din tjänstepension ITP! Hos Movestic placeras dina pengar i fondförsäkring. Du väljer fritt bland våra utvalda och rabatterade fonder.
  • Rabatterat fondutbud
  • Utvalda fonder med hög rating hos Morningstar och bra historisk avkastning
  • 0 kronor i årlig avgift, kapitalavgift och flyttavgift

Välj Movestic hos Collectum

Fonder itp
Fondutbud ITP
Movestic erbjuder ett utvalt, hållbart och rabatterat fondutbud till dig som har tjänstepension ITP. Fonderna har hög rating hos Morningstar och bra historisk avkastning.
ITP 1 eller ITP 2?
Vilken tjänstepension har du?
Tjänstepension ITP är en kollektivavtalad tjänstepensionslösning för privatanställda tjänstemän. Du kan ha din tjänstepension i avtalet ITP 1 eller ITP 2.
Om det otänkbara händer
En livförsäkring ger ekonomisk trygghet till dina kära om det otänkbara skulle hända dig. Hos Movestic kan du skaffa en livförsäkring utifrån dina behov.

ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Informationen gäller för avtal från och med 2018-10-01. För äldre försäkringar – logga in och se vad som gäller för dig.

Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder. Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.