ITP 1 eller ITP 2?

ITP 1 och ITP 2, tjänstepension för privatanställd tjänsteman

Tjänstepension ITP är en kollektivavtalad tjänstepensionslösning för privatanställda tjänstemän. Du kan ha din tjänstepension i avtalet ITP 1 eller ITP 2. I regel tillhör du ITP 1 om du är född 1979 eller senare och ITP 2 om du är född 1978 eller tidigare.

En arbetsgivare har möjlighet att välja att alla, oavsett ålder ska tillhöra avtalet ITP 1. För att veta säkert vilket avtal du tillhör behöver du logga in på collectum.se eller prata med din arbetsgivare.

 

Skillnader mellan ITP 1 och ITP 2

ITP 1 omfattar i regel dig som är tjänsteman och född 1979 eller senare. Förutom sparande till din framtida pension ingår sjukpension och tjänstegrupplivförsäkring (TGL).

ITP 1 är en så kallad premiebestämd pension, det innebär att premien (inbetalningarna) är bestämda på förhand. Din arbetsgivare betalar in 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar över det upp till ett lönetak om 30 inkomstbasbelopp delat på 12. Inkomsttaket innebär att du inte tjänar in pension på den del av lönen som under en månad överstiger 30 inkomstbasbelopp delat på 12. För 2023 är inkomsttaket 185 750 kronor per månad.

ITP 1 betalas in från 25 års ålder och fram tills du fyller 66 år.

Du kan själv välja hur dina pengar för ITP ska placeras och hos vilket bolag. Hälften av pengarna måste du placera i traditionell försäkring och för den andra hälften kan du välja traditionell försäkring, fondförsäkring eller en kombination av de båda sparformerna.

Om ITP 2

Är du tjänsteman och född 1978 eller tidigare? Då omfattas du i regel av ITP 2. I ITP 2 ingår precis som för ITP 1 sparande till din framtida pension, sjukpension och tjänstegrupplivförsäkring (TGL).

ITP 2 är till största del en förmånsbestämd ålderspension, vilket innebär att storleken på din framtida pension är bestämd på förhand. Du får minst 10 procent av av din slutlön när du går i pension. Du tjänar in till ITP 2 mellan 28 och 65 år. För att få full ITP ska du jobba i 30 år.

ITP 2 består också av en premiebestämd del, ITPK. Du kan välja hur den ska placeras och hos vilket bolag. ITPK motsvarar två procent av din månadslön.

Flytta ITP till Movestic

Fonder från 0,10 procent i avgift

Flytta din tjänstepension ITP till Movestic.

Har du sparat ITP-kapital från tidigare arbetsgivare? Ta del av vårt erbjudande med lägre fondavgifter genom att flytta och samla ditt kapital hos oss. Våra valbara fonder erbjuds till ett rabatterat pris. Fondavgifterna är mellan 0,10 och 0,75 procent.

  • Logga in på collectum.se och få en överblick av din ITP
  • Se vad du kan flytta
  • Gör ditt val

Collectum

Flytta din ITP till Movestic
ITP movestic
ITP hos Movestic
Läs mer om vårt erbjudande för ITP och ta del av vanliga frågor och svar.
Fonder itp
Fondutbud ITP
Movestic erbjuder ett utvalt, hållbart och rabatterat fondutbud till dig som har tjänstepension ITP. Fonderna har hög rating hos Morningstar och bra historisk avkastning.
Entrélösning movestic
Enkelt och hållbart med Movestics entrélösning
Vi erbjuder en hållbar entrélösning har 0 kronor i årlig avgift, rabatterad fondavgift och anpassas efter dig och din ålder.

ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Informationen gäller för avtal från och med 2018-10-01. För äldre försäkringar – logga in och se vad som gäller för dig.

Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder. Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.