ITP 1 eller 2?

Inom tjänstepension ITP finns två avtal, ITP 1 och ITP 2. Vilket du tillhör beror på när du är född och vilket avtal din arbetsgivare valt att erbjuda.

Så vet du om tillhör ITP 1 eller ITP 2

Tjänstepension ITP är en kollektivavtalad tjänstepensionslösning för privatanställda tjänstemän med två avtal ITP 1 och ITP 2. I regel tillhör du ITP 1 om du är född 1979 eller senare och ITP 2 om du är född 1978 eller tidigare.

Skillnad mellan ITP 1 och ITP 2

ITP 1 omfattar i regel dig som är tjänsteman och född 1979 eller senare. Förutom sparande till din framtida pension ingår sjukpension och tjänstegrupplivförsäkring (TGL).

ITP 1 är en så kallad premiebestämd pension, det innebär att premien (inbetalningarna) är bestämda på förhand. Din arbetsgivare betalar in 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar över det upp till ett lönetak om 30 inkomstbasbelopp delat på 12. Inkomsttaket innebär att du inte tjänar in pension på den del av lönen som under en månad överstiger 30 inkomstbasbelopp delat på 12. För 2023 är inkomsttaket 185 750 kronor per månad.

ITP 1 betalas in från 25 års ålder och fram tills du fyller 66 år.

Påverka din framtida pension, gör aktiva val

Du kan själv välja hur dina pengar för ITP 1 ska placeras och hos vilket bolag hos Collectum. Hälften av pengarna måste du placera i traditionell försäkring och för den andra hälften kan du välja fondförsäkring, traditionell försäkring eller en kombination av de båda sparformerna. Gör du inget val placeras dina pengar i ett ickevalsalternativ som är traditionell försäkring hos Alecta.

Om tjänstepension ITP 2

Är du tjänsteman och född 1978 eller tidigare? Då omfattas du i regel av ITP 2. I ITP 2 ingår precis som för ITP 1 sparande till din framtida pension, sjukpension och tjänstegrupplivförsäkring (TGL).

ITP 2 är till största del en förmånsbestämd ålderspension, vilket innebär att storleken på din framtida pension är bestämd på förhand. Du får minst 10 procent av av din slutlön när du går i pension. Du tjänar in till ITP 2 mellan 28 och 65 år. För att få full ITP ska du jobba i 30 år.

Hur vill du att din ITPK ska placeras?

ITP 2 består också av en premiebestämd del, ITPK. Du kan välja hur den ska placeras och hos vilket bolag. ITPK motsvarar två procent av din månadslön.

 

Om du har Movestic för din ITP 1 och ITPK

Om du har Movestic för din ITP är dina pensionspengar placerade i en fondförsäkring. Du har tillgång till: 

  • Utvalda fonder med rabatterat pris - bara för dig med ITP
  • Fondutbud med stor variation, olika risknivå och hög rating hos Morningstar samt god historisk avkastning
  • Entrélösning med låg avgift anpassad för långsiktigt pensionssparande
  • 0 kronor i årlig avgift, kapitalavgift och flyttavgift

 

En arbetsgivare har möjlighet att välja att alla, oavsett ålder ska tillhöra avtalet ITP 1. För att veta säkert vilket avtal du tillhör behöver du logga in på collectum.se eller prata med din arbetsgivare.

bild

Flytta tjänstepension som inte är ITP?

Har du tjänstepension som inte omfattas av kollektivavtalet ITP? Då har du möjlighet att flytta och samla din pension hos Movestic och få 1,5 % i boost på ditt inflyttade kapital. Du får kostnadsfri pensionsrådgivning, 0 kronor i kapitalavgift på inflyttat kapital och 0 kronor i årlig avgift. Självklart kostar inte heller själva flytten dig något.
ITP movestic
ITP hos Movestic
Läs mer om ITP hos Movestic och ta del av vanliga frågor och svar.
Fonder itp
Fondutbud ITP
Movestic erbjuder ett utvalt, hållbart och rabatterat fondutbud till dig som har tjänstepension ITP. Fonderna har hög rating hos Morningstar och bra historisk avkastning.
Entrélösning movestic
Enkelt med Movestics entrélösning
Vi erbjuder en entrélösning med 0 kronor i årlig avgift, rabatterade fondavgifter och som riskjusteras automatiskt ju närmre pension du kommer.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.

ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Informationen gäller för avtal från och med 2018-10-01. För äldre försäkringar – logga in och se vad som gäller för dig.

Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder? Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.