Vad är en entrélösning?

Så här fungerar entrélösning ITP

Alla försäkringsbolag inom ITP erbjuder en entrélösning, vilket är en färdigpaketerad fondportfölj.

De ser olika ut och består av olika fonder beroende på vilket pensionsbolag du väljer. Vår entrélösning består av tre fonder som alla har en positiv historik utanför ITP och har bra betyg hos Morningstar.

Movestic Entré ITP

När du väljer Movestic för din ITP sparas dina pengar per automatik i vår entrélösning om du inte själv väljer fonder från vårt utbud. Vår entrélösning är framtagen för att passa dig som sparar under lång tid och består av fonderna Öhman Global och Didner & Gerge Aktiefond.

Båda fonderna håller en hög hållbarhetsnivå och följer det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI).

När det är fem år kvar till utbetalning startar en räntesäkring som innebär att dina pensionspengar successivt förs över till räntefonden AMF Korträntefond. Räntesäkringen pågår även under utbetalningstiden, vilket optimerar möjligheten till god avkastning samtidigt som risken i ditt sparande minskar.

Om du ändrar utbetalningstart eller utbetalningstid anpassas placeringarna till ditt nya val.

De här fonderna ingår i entrélösningen

1. Didner & Gerge Aktiefond

En aktivt förvaltad aktiefond som placerar i stora och medelstora företag i Sverige. 

Läs mer om fonden

 

2. Öhman Global 

En aktivt förvaltad globalfond. Fonden förvaltas hållbart och har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor.

 Läs mer om fonden

 

3. AMF Korträntefond 

En kort räntefond där den genomsnittliga räntebindningstiden är upp till ett år. Tillgångarna är utgivna i svenska kronor. Fonden investerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet och på konto i kreditinstitut. 

Läs mer om fonden

 

Påverka din ITP

Påverka din framtida pension

Välj hur och var dina pengar ska placeras och påverka din framtida pension. Oavsett om du är nyligen ansluten, har haft under tid eller haft ITP under en tidigare anställning.

Börja med att logga in på Collectum.se och se vilket ITP-avtal du tillhör eller har tillhört. Du har möjlighet att göra flera val för din ITP. Du kan välja:

  • Om dina pengarna ska sparas i fondförsäkring eller traditionell försäkring
  • Vilket pensionsbolag du vill spara dina pengar hos
  • Du kan välja flytta och samla tidigare sparat ITP-kapital
  • Du kan lägga till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd

Gör ett val på collectum.se

Fonder itp
Fondutbud ITP
Movestic erbjuder ett utvalt, hållbart och rabatterat fondutbud till dig som har tjänstepension ITP. Fonderna har hög rating hos Morningstar och bra historisk avkastning.
ITP 1 eller ITP 2?
Vilken tjänstepension har du?
Tjänstepension ITP är en kollektivavtalad tjänstepensionslösning för privatanställda tjänstemän. Du kan ha din tjänstepension i avtalet ITP 1 eller ITP 2.
flytta
Flytta tjänstepension ITP
Har du tidigare sparat ITP-kapital? När du flyttar till Movestic får du ta del av vårt erbjudande med rabatterade fondavgifter för hela ditt kapital!
Tjänstepension hos Movestic
ITP hos Movestic
Din pension - ditt val. Välj hur din tjänstepension ITP ska placeras och påverka din framtida pension. Ta del av Movestics erbjudande för ITP.

ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Informationen gäller för avtal från och med 2018-10-01. För äldre försäkringar – logga in och se vad som gäller för dig.

Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder. Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.