Vad är en entrélösning ITP?

En entrélösning är en färdigpaketerad fondportfölj, det vill säga ett fondsparande med flera fonder. Movestics entrélösning för ITP består av tre fonder.

Så här fungerar entrélösning ITP

Alla försäkringsbolag inom ITP erbjuder en entrélösning, ett färdigpaketerat fondsparande (portfölj). Entrélösningen ser olika ut och består av olika fonder beroende på vilket pensionsbolag du väljer. Movestics entrélösning består av tre fonder som alla har en positiv historik utanför ITP och har bra betyg hos Morningstar.

Movestic Entré ITP

När du väljer Movestic för din tjänstepension ITP sparas dina pengar per automatik i vår entrélösning om du inte själv väljer andra fonder från vårt utvalda utbud.

Vår entrélösning är framtagen för att passa dig som sparar under lång tid och består av fonderna Öhman Global och Didner & Gerge Aktiefond. Båda fonderna håller en hög hållbarhetsnivå och följer det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI).

När det är fem år kvar till utbetalning startar en räntesäkring som innebär att dina pensionspengar successivt förs över till räntefonden AMF Korträntefond. Räntesäkringen pågår även under utbetalningstiden, vilket optimerar möjligheten till god avkastning samtidigt som risken i ditt sparande minskar.

Om du ändrar utbetalningstart eller utbetalningstid anpassas placeringarna till ditt nya val.

Fonder som ingår i Movestics entrélösning för ITP

1. Didner & Gerge Aktiefond

En aktivt förvaltad aktiefond som placerar i stora och medelstora företag i Sverige. 

Läs mer om fonden

2. Öhman Global 

En aktivt förvaltad globalfond. Fonden förvaltas hållbart och har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor.

 Läs mer om fonden

3. AMF Korträntefond 

En kort räntefond där den genomsnittliga räntebindningstiden är upp till ett år. Tillgångarna är utgivna i svenska kronor. Fonden investerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet och på konto i kreditinstitut. 

Läs mer om fonden

Påverka din ITP

Påverka din framtida pension

Välj hur och var dina pengar ska placeras och påverka din framtida pension. Oavsett om du är nyligen ansluten, har haft under tid eller haft ITP under en tidigare anställning.

Logga in på Collectum.se och se vilket ITP-avtal du tillhör eller har tillhört. Välj:

  • Om dina pengarna ska sparas i fondförsäkring eller traditionell försäkring
  • Vilket pensionsbolag du vill spara dina pengar hos
  • Om du vill flytta och samla tidigare sparat ITP-kapital
  • Om du vill lägga till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd

Till Collectum

Fonder itp
Fondutbud ITP
Movestic erbjuder ett utvalt, hållbart och rabatterat fondutbud till dig som har tjänstepension ITP. Fonderna har hög rating hos Morningstar och bra historisk avkastning.
ITP 1 eller ITP 2?
Vilken tjänstepension har du?
Tjänstepension ITP är en kollektivavtalad tjänstepensionslösning för privatanställda tjänstemän. Du kan ha din tjänstepension i avtalet ITP 1 eller ITP 2.
Tjänstepension hos Movestic
ITP hos Movestic
Din pension - ditt val. Välj hur din tjänstepension ITP ska placeras och påverka din framtida pension. Ta del av Movestics erbjudande för ITP.
Flytta tjänstepension som inte är ITP?
Har du tjänstepension som inte omfattas av kollektivavtalet ITP? Då har du möjlighet att samla din pension hos Movestic och ta del av pensionsboosten: 1,5 % i boost på ditt inflyttade kapital.

ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Informationen gäller för avtal från och med 2018-10-01. För äldre försäkringar – logga in och se vad som gäller för dig.

Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder? Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.