Vad är en entrélösning?

När du väljer Movestic placeras dina pengar automatiskt i vår entrélösning om du inte aktivt väljer fonder själv.

Vår entrélösning består av en fondportfölj som tar hänsyn till hur långt du har kvar till pensionen och under hur många år din pension ska utbetalas.

Så fungerar det

Ditt sparande i Movestic Entré ITP är placerade i aktiefonder tills det är fem år kvar till utbetalning. När det är fem år innan den första utbetalningen startar en räntesäkring. Det innebär att dina pensionspengar successivt förs över till räntefonder. Räntesäkringen pågår även under utbetalningstiden, vilket optimerar möjligheten till god avkastning samtidigt som det minskar risken.

Om du ändrar utbetalningstiden eller pensionsåldern anpassas placeringarna till ditt nya val.

Alla försäkringsbolag inom ITP har en entrélösning, men de ser olika ut och består av olika fonder. Det som är speciellt med Movestics entrélösning är att vi har tre olika fondförvaltare som alla uppvisat god historik utanför ITP och som har bra betyg hos Morningstar.

Fonder som ingår i Movestics entrélösning

Didner & Gerge Aktiefond 
En aktivt förvaltad aktiefond som placerar i stora och medelstora företag i Sverige.

Öhman Global Hållbar
En aktivt förvaltad globalfond. Fonden förvaltas hållbart och har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. 

AMF Korträntefond
Fem år innan pension inkluderas AMF Korträntefond i portföljen. Det är en kort räntefond där den genomsnittliga räntebindningstiden är upp till ett år. Tillgångarna är utgivna i svenska kronor. Fonden investerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet samt på konto i kreditinstitut.

 
ITP hos Movestic
Ta del av mer information och vanliga frågor och svar om ITP hos Movestic.