Fondutbud för ITP hos Movestic

Fonder från 0,10 % i avgift.

De här fonderna kan du välja inom ITP

Fondutbudet för dig med tjänstepension ITP består av utvalda fonder med hög rating hos Morningstar och bra historisk avkastning. Våra valbara fonder erbjuds till ett rabatterat pris och fondavgifterna är mellan 0,10 och 0,75 procent.

Du väljer fritt bland fonderna. Om du inte själv väljer fonder placeras dina pengar automatiskt i vår entrélösning

Fondutbudet är speciellt utvalt för våra ITP-kunder. Du hittar därför inte hela utbudet i vår ordinarie fondlista. Läs mer om respektive fond genom att klicka på fondnamnet.

Fondutbud

10/11 - Andel fonder i utbudet som främjar hållbarhet (Artikel 8)

0/11 -Andel fonder i utbudet som har hållbarhet som mål (Artikel 9)

 

Fond

Avgift ITP

Ordinarie avgift

Rabatt ITP 

Avkastning 2022*

Avkastning

3 år

Främjar hållbarhet - 8

Hållbarhet som mål - 9

Movestic Entré ITP 0,20 %** 1,24 % 84 % -11,63 %  22,75 % -
Carniege Obligationsfond  0,10 % 0,50 % 80 % -10,77 % -11,09 & 8
Allianz Europe Equity Growth AT EUR 0,55 % 1,5 % 63 % -30,65 % 8,82 % 8
AMF Räntefond Kort 0,10 % 0,10 % 0 % -0,54 % -0,37 % 8
Didner & Gerge Aktiefond 0,44 % 1,22 % 64 % -23,99 % 17,82 % 8
Handelsbanken Asien Tema  0,60 % 1,50 % 60 % -6,93 % 6,08 % 8
Handelsbanken Tillväxtmark Tema  0,65 % 1,60 % 59 % -4,06 % -1,32 % 8
Pictet- Japan Index R JPY 0,10 % 0,60 % 83 % -5,10 % 5,94 % -
SEB Eastern Europe Small Cap Fund C 0,30 % 1,75 % 83 % -58,68 %   8
Öhman Marknad USA 0,13 % 0,65 % 80 % -12,78 % 24,19 % 8
Öhman Global A 0,14 % 1,25 % 89 % -8,47 % 23,22 % 8
Öhman Sweden Micro Cap 0,75 % 1,50 % 50 % -31,72 % 17,57 % 8

*Avkastningen för 2022 beräknas enligt ordinarie fondavgifter. För dig som ITP-kund blir därför avkastningen något högre.

**Avgift vid minst fem år kvar till utbetalningsstart. Därefter startar en räntesäkring och avgiften är då från 0,20%-0,12%.

Fonder Entrélösning

Entrélösning - Movestic Entré ITP  

Främjar hållbarhet - 8

Hållbarhet som mål - 9

Öhman Global A 80* % 8
Didner & Gerge Aktiefond 20* % 8
Ordinarie fondavgift i Movestic Entré ITP 1,24 %  
Rabatt 0,84 %  
Din avgift 0,20 %  
Avkastning 2022 -11,63 %  
Avkastning 3 år 22,75 %  


*Fördelning fram till fem år innan planerarad utbetalningsstart. Då påbörjas en räntesäkring där kapitaler succesivt förs över från Öhman Hållbar A och Didner & Gerge Aktiefond till AMF Räntefond Kort. Räntesäkringen pågår sedan under hela utbetalningen för att optimerar möjligheten till god avkastning samtidigt som risken minskar.

Läs mer om Movestics Entrélösning

Påverka din ITP

Påverka din framtida pension

Välj hur och var dina pengar ska placeras och påverka din framtida pension. Oavsett om du är nyligen ansluten, har haft under tid eller haft ITP under en tidigare anställning.

Börja med att logga in på Collectum.se och se vilket ITP-avtal du tillhör eller har tillhört. Du har möjlighet att göra flera val för din ITP. Du kan välja:

  • Om dina pengarna ska sparas i fondförsäkring eller traditionell försäkring
  • Vilket pensionsbolag du vill spara dina pengar hos
  • Du kan välja flytta och samla tidigare sparat ITP-kapital
  • Du kan lägga till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd

Collectum

Entrélösning movestic
Enkelt och hållbart med Movestics entrélösning
Vi erbjuder en hållbar entrélösning har 0 kronor i årlig avgift, rabatterad fondavgift och anpassas efter dig och din ålder.
ITP 1 eller ITP 2?
Vilken tjänstepension har du?
Tjänstepension ITP är en kollektivavtalad tjänstepensionslösning för privatanställda tjänstemän. Du kan ha din tjänstepension i avtalet ITP 1 eller ITP 2.
flytta
Flytta tjänstepension ITP
Har du tidigare sparat ITP-kapital? När du flyttar till Movestic får du ta del av vårt erbjudande med rabatterade fondavgifter för hela ditt kapital!
Tjänstepension hos Movestic
ITP hos Movestic
Din pension - ditt val. Välj hur din tjänstepension ITP ska placeras och påverka din framtida pension. Ta del av Movestics erbjudande för ITP.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. 

ITP är en del av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Informationen gäller för avtal från och med 2018-10-01. För äldre försäkringar – logga in och se vad som gäller för dig.

Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder. Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.