Vilket börsår!

Vilket börsår vi har upplevt. Handelskrig mellan Kina och USA, Brexit, oljepriskrig mellan Saudiarabien och Ryssland och presidentval i USA. Alla faktorer nog för att skaka om börserna rejält. Men allt kom något i skymundan av coronapandemin som lamslog stora delar världen.

Under 2020 har vi varit med om börsfall som vi inte sett sedan den stora Wall Street-kraschen i oktober 1929. Som investerare kan man dock ändå höja på ögonbrynen efter detta spektakulära år. En insättning om 10 000 kronor i en indexfond som inkluderar alla bolag på Stockholmbörsen, OMXSPI, gav vid slutet av året en avkastning på 10 till 12 procent och 1000 kronor i handen.

Året började i dur. Första kvartalet inleddes med positiva investerarvindar från 2019 med låga räntor och allmän köpglädje. Stockholmsbörsen noterade ”all time high” den 20 februari innan raset kom. I slutet av februari och mars, som följd av Covid-19, föll marknaderna kraftig och Stockholmsbörsen sjönk med nästan 30 procent. Aktier handelstoppades, länder stängdes ner och ingen kunde sia om framtiden och vilka effekter viruset skulle ha. Råden ”sitt still i båten och vänta ut stormen”, ”på lång sikt är den här krisen bara ett hack i kurvan” och ”börsfall är inte något unikt” gav föga till tröst.

Nu när vi i början av 2021 tar en titt i backspegeln så ser vi att det ekonomiska fallet just blev ett hack i börsutvecklingen. Pengar pumpandes in i de finansiella systemen för att få fart på ekonomin under våren. Flertalet stödåtgärder, åtgärdspaket, dollarlån, stödköp av värdepapper och krediter till banker användes för att stoppa de negativa trenderna. I kombination med att allt fler länder började få kontroll på smittspridningen och släppte sina tuffa restriktioner hittade allt fler investerare tillbaka till börsen.

Hösten kom och allt fler länder lättade på sina restriktioner. Då tog den andra vågen av Covid-19 fart. Många europeiska länder redovisade nivåer likt de man hade i början av pandemin. Även i Sverige slog den andra vågen hårt och allt skarpare restriktioner tilldelades. Nya restriktioner till trots reagerade börserna världen över inte lika panikartat. Under oktober kom en rejäl sättning på Stockholmsbörsen som föll med 6,2 procent. Vilket resulterade i att årets börsuppgång utraderades och börsen låg plus minus noll med hur året startade. November däremot gav ordentlig vind i seglen och återhämtning på finansmarknaderna. Ett slutgiltigt resultat i det amerikanska valet samtidigt som vi nåddes av nyheten av positiva rapporter om godkännande av flertalet vacciner.

I Sverige har arbetslösheten ökat till drygt 10 procent under pandemin. Samtidigt ligger inflationen kvar under målet. Riksbanken har under året lämnat räntan oförändrad trots att många andra länders centralbanker sänkt sina räntor för att få fart på kreditgivningen. Riksbanken har gjort bedömningen att en sänkning av räntan inte är det mest effektiva verktyget för att stödja den ekonomiska återhämtningen utan förlitar sig på de krisåtgärder som lanserats under pandemin. Riksbanken prognostiserar en nollränta fram till åtminstone slutet av 2023.

Movestics fondutbud 2020

Vilket år det blev för vårt fondutbud. Som fondplattform och försäkringsbolag gäller det att alltid vilja utveckla sitt fondutbud och sparprodukter. Fokus har under 2020 legat på att bredda utbudet och erbjuda dig som sparare ett ännu mer hållbart fondutbud. Under året utökade vi utbuder med 20 fonder. Som fondutvärderare måste vi visa en lyhördhet mot investeringstrender, globala teman och kundefterfrågan. Vår syn på ansvarsfulla investeringar är att fokus på hållbarhets­frågor såsom, miljö, etik, mänskliga rättigheter och god affärsetik tillför långsiktiga värden för fondsparare.

Trots stort fokus på pandemi har den allmänna debatten kring klimatet och hållbarhetsfrågor varit en megatrend. Vi har noterat hur allt fler fondbolag och förvaltare ser stora fördelar med ett större fokus på hållbarhet. Allt fler fondbolag väljer inte bara bort företag och sektorer enligt vissa kriterier, utan väljer även in bolag som har en attraktiv hållbarhetsprofil och tydligt ESG-arbete. Läs Movestics hållbarhetsfondutvärdering.

Årets fondvinnare!

Överst i avkastningstabellen hittar vi fonder med tydligt hållbarhetsfokus, fonder inom ny teknik och Kinafonder. Flera fonder inom temat förnyelsebar energi har haft en mycket positiv utveckling under året. Framtiden inom sektorn ser fortsatt ljus ut och stärktes rejält efter att USA:s kommande president Joe Biden annonserade att USA ska återansluta till Parisavtalet. Det innebär stora satsningar inom förnybar energi och infrastruktur.  

Fonden BNP Paribas Energy Transition har haft en otrolig utveckling under 2020. Fonden investerar i bolag som är i en omställningsfas mot förnybar energi och steg med hela 153 procent. På plattformen hittar vi även finska Fondita Sustainable Europe som steg med 35 procent. Fonden är en temabaserad hållbarhetsfond som investerar i företag som genom sina tjänster eller produkter möjliggör en framtid med reducerade C02-utsläpp eller som möjliggör en effektivisering av utnyttjandet av våra naturresurser.

Teknikfonder tillhör också årets fondvinnare. Kraven på ökad kommunikation och digitala tjänster när allt fler tvingats arbeta hemifrån har gynnat utvecklingen på techaktier där den amerikanska marknaden varit starkt drivande. Vi ser även en stark utveckling inom gamingaktier under pandemin. BlackRocks- och World Technology steg med 62 procent under 2020.

Kina har visat en mycket stark återhämtning efter covid-19. Landet är ett av världens snabbast växande och har de senaste fem åren haft en genomsnittlig tillväxttakt på 7 procent. I vårt fondutbud finns två Kina-fonder:

  • Schroders China A som enbart investerar i den kinesiska inhemska aktiemarknaden i så kallade A-aktier
  • Allianz All China Equity som gör aktieinvesteringar i kinesiska företag noterade i både Kina och Hongkong

Läs också

Marknaden 2020 i siffror

Oskar
Av: Oskar Sandvik, senior fondanalytiker på Movestics investeringsavdelning.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.