Förstärkning av kronan i maj

Under maj fortsatte börserna generellt sett uppåt, med dryga 4% i världsindex, närmare 5% i USA och 3% i Europa, något lägre i Asien. Räntorna föll tillbaka något i takt med att ekonomisk statistik kom in svagare än väntat. På valutamarknaden medförde det en generell dollarförsvagning och ur ett svenskt perspektiv fick vi se en krona som förstärktes under månaden. Detta trots att Riksbanken under inledningen av månaden valde att sänka räntan före ECB och därmed sällade sig till en liten skara som påbörjat räntesänkningar.

Mer optimism i vinstprognoserna

På lång sikt drivs aktiemarknaden i första hand av vinstutvecklingen. Höga värderingar kan innebära begränsad uppsida under en period men brukar sällan i sig innebära några större nedgångar. Det är istället recessioner och ekonomiska obalanser som medför negativ vinstutveckling och därmed större nedgångar på börsen. Därför är en stark ekonomi generellt sett bättre än en svag, även om det innebär att räntor behöver ligga på en något högre nivå än vad marknaden hoppas på. På sistone har vi sett vändningar uppåt i flera aktivitetsindikatorer vilket i sin tur gett mer optimism i vinstprognoserna. Givetvis kan detta slå tillbaka; vi såg t.ex en svag siffra över inköpscheferna i USA precis i månadsskiftet och ekonomisk statistik har som sagt under en period varit svagare än väntat. Å andra sidan är arbetslösheten extremt låg, dvs konsumenterna har ett löpande kassaflöde även om det råder oenighet i vilken utsträckning de fortfarande har reserver från pandemistödet att ta ifrån. Att ekonomin blir marginellt svagare här är inget stort problem, det är nästan välkommet då det ger Fed möjlighet att lätta på räntor.

En begränsad uppsida

Sedan ska man ha respekt för att värderingarna, speciellt i USA, innebär att det finns risker i ett annat, mindre gynnsamt, makroklimat än det som marknaden prisat in nu. Vi bedömer dock som sagt att det inte är huvudscenariot just nu. Det är ovanligt med tre ”vinstrecessioner” på kort tid; under pandemin och sedan under 2022–2023. Huvudscenariot är därför stigande vinster och under sådana perioder brukar börsen som sagt inte falla, trots att värderingarna är höga. Frågan är egentligen om börsen ska ned till en rimlig värdering eller om vinsterna ska stiga och börsen växer in i värderingen. Vi tror mer på det senare; en begränsad uppsida men ändå en uppsida.

 

Johan Tjeder, Portföljförvaltare Movestic Fonder

www.movesticfonder.se

 

 

Movestic Fonder avkastning maj

FOND 1 MÅNAD 1 ÅR
Movestic Försiktig -0,13% 7,08%
Movestic Balanserad -0,90% 9,98%
Movestic Offensiv 0,21% 15,35%
Movestic Global -0,44% 17,88%
Movestic Global Hållbar -1,49% 12,77%

 

Om Movestic Fonder

Movestic fonder är dotterbolag till Movestic Livförsäkring AB som ägs av den UK-baserade försäkringskoncernen Chesnara PLC, noterade på Londonbörsen. Movestic Fonder ansvar för förvaltningen av fondprodukter som är specialanpassade för sparande till pension.

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Månadskommentar av Johan Tjeder, Portföljförvaltare Movestic Fonder
Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder/värdepapper kan både öka och minska i värde, det är inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital.
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.
Börja pensionsspara
Vi guidar dig till hur du kan bygga din pensionsbuffert och ge dig själv större möjligheter i framtiden, oavsett vad du drömmer om.