Miljösmart investering med BNP Paribas Energy Transition

Effekterna av klimatförändringar påverkar hela samhället. Övergången till hållbara energikällor är viktig del för att minska effekterna. Vi på BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) anser att företag som arbetar deltar i det här arbetet inte bara gör ett viktigt jobb utan också kommer påvisa god tillväxt!

GÄSTKRÖNIKA

Värmeböljor, översvämningar och skogsbränder till följd av klimatförändringar drabbar samhällen runt om i världen. En bidragande orsak till dessa förändringar är utvinningen och användningen av fossila bränslen. En övergång till mer hållbara energikällor är därför extra viktigt. Med tanke på förändringar inom energipolitiken, ny teknik och ändrade konsument- och investerarbeteenden anser vi att företag som aktivt arbetar med den här övergången dessutom kommer att ha attraktiv tillväxt på lång sikt.

Om BNP Paribas Energy Transition

Tillsammans med Ulrik Fugmann leder jag, Edward Lees, teamet för miljöstrategiska investeringar och ansvarar för miljöstrategifonder hos BNPP AM. Genom att utnyttja den senaste tidens volatilitet på aktiemarknaden har vi kunnat investera i aktier med stor potential för fonden BNP Paribas Energy Transition. Fonden har för helåret 2020[1] överträffat sitt jämförelseindex med 160 procentenheter.

Fondens primära mål är att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning samtidigt som den ska bidra till att minimera samhällets samlade miljöavtryck. Fonden skiljer sig från andra fronder inom området genom att den inte optimerar för ESG (Environmental, Social and Governance). Fonden följer flertalet ESG-principer och vårt BNP Paribas ESG-ramverk som gäller för alla fonder hos BNP Paribas.

BNP Paribas Energy Transition går ett steg längre i sitt hållbarhetsarbete genom att fokusera på leverantörer av miljölösningar med stort fokus på E:et i ESG. Vi är övertygade att världens stora existentiella problem framför allt beror på miljöpåverkan. Det innebär dock inte att de andra områdena är oviktiga.

Fonden är direkt kopplade till fyra av FN:s Globala Mål:

  • Hållbar energi för alla (mål 7)
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9)
  • Hållbara städer och samhällen (mål 11)
  • Hållbar konsumtion och produktion (mål 12)

Områden fonden investerar i

Grön vätgas är ett av område som är extra intressant för oss att kika på. Grön vätgas kan inte bara revolutionera transportindustrin utan även tung industri. Det kan förändra hur vi tillverkar stål och cement och verkligen göra industrierna ”gröna”. Sol- och vindkraft är fortfarande viktiga och spännande områden för att driva på utvecklingen av energiövergången.

Pandemin har accelererat e-handeltrenden och området kommer att fortsätta växa tillsammans med logistikbranschen runt den. I takt med detta kommer den viktiga sista delen av leveranssträckan i stadskärnan att behöva bli helt elektrifierad.  Man kan köpa en elbil från många olika företag, men det finns färre företag som verkar inom det sista leveranssegmentet, vilket är ett område vi tittar på att investera i.

Användningen av bränsleceller i tung trafik är ett annat spännande område men det ligger lite längre bort. Företag arbetar framför allt med bränsleceller för lastbilar, men även båtar och flygplan. Det skulle vara revolutionerande om flygplan drevs av bränsleceller istället för jetbränsle.

På ett tio eller 20-årsperspektiv är tanken på kärnfusion spännande. Det finns en enhet i Europa som arbetar med detta och en hos Massachusetts Institute of Technology. Om de knäcker problemen inom området kommer det att förändra allt. Då kan man ha nästan obegränsad tillgång till grön energi, utan att producera samma mängd farligt radioaktivt avfall som dagens kärnkraftverk.

 

[1] Källa: BBERG, 31 december 2020. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Av: Edward Lees, fondförvaltare BNP Paribas Asset Management
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.