Gästkrönika: Diversifiera din portfölj med råvaror

I en omvärld med ökad finansiell och geopolitisk oro blir det allt viktigare för investerare att se över sin portfölj. Allt för att optimera relationen mellan avkastning och risk. För att lyckas med det behöver man diversifiera sin portfölj och kombinera fonder som har låg korrelation/samvariation med varandra. Fonder med exponering mot råvaror är då verkligen ett bra portföljverktyg som komplement till aktie- och räntefonder i totalportföljen.

Vår spännande fond, AuAg Essential Metals, är en råvarufond som investerar i 25 noggrant utvalda bolag. Fonden ger en bra råvaruexponering, där vi aktivt har valt bort exponering mot olja/gas samt livsmedel/boskap. De 25 bolagen ger en bred exponering mot alla metaller, både klassiskt industriella och de spännande teknik-metallerna.

 

imagem963.png

 

Essentiella metaller för vår framtid

Metaller har varit avgörande för utvecklingen av vår civilisation. Metaller gjorde det möjligt för mänskligheten att ta stora språng under brons- och järnåldern. I dagens växande hög- och grönteknologiska värld går mänskligheten in i en ny metallålder.

I takt med att världens ekonomier växer har också efterfrågan på metaller som är viktiga för det moderna samhället ökat. Både mer traditionella industrimetaller, som koppar, nickel, aluminium och järn, samt teknikmetaller som litium, kobolt, silver och sällsynta jordartsmetaller kommer behövas i större utsträckning. Som ett exempel består en vanlig mobiltelefon av fler än 20 olika metaller där varje metall har unika egenskaper som möjliggör telefonens funktion.

Teknik-metallerna blir bara mer aktuella och omtalade allt eftersom fler och fler inser att vi inte kan genomföra den gröna omställningen utan dem. Skapandet av produkter som batterier, solceller, vindkraftverk och elbilar möjliggörs av metaller som litium, neodymium, kobolt, med flera. Många av dessa produkter är avgörande för att nå de globala klimatmålen som vi gemensamt jobbar för att uppnå. Den ökande efterfrågan på olika metaller drivs även av att vi hittar nya användningsområden för metallerna.

Men det är inte bara teknik som behöver metaller. Även för oss människor är metaller livsnödvändiga, då vår kropp inte skulle fungera utan exempelvis järn, zink och koppar.

Timing

Då den breda börsen gått upp under många år är det idag höga värderingar på många börsbolag. Råvarubolag har däremot en attraktiv värdering och råvaror har sällan varit så billiga i relation till S&P500. När Kina, som idag är jordens motor, väl får fart igen kommer efterfrågan på metaller stiga kraftigt. Vi ser redan nu att det kan bli ont om till exempel koppar och silver som är nödvändiga för elektrifieringen. Detta kan få priserna att formligen explodera och det kommer då resultera i stigande vinster för bolagen som utvinner metallerna.

Gruvbolagen möjliggör den gröna omställningen

Det är lätt att tro att det inte är hållbart att investera i gruvbolag - men då ska man som sagt veta att den gröna omställningen och elektrifieringen av vår värld möjliggörs av metaller och således gruvbolagen som utvinner dessa. Vårt jobb är att bygga en portfölj med bolag som är "best-in-class", utesluta de som släpar efter, och premiera de som arbetar för att bli mer hållbara. Vi gör det genom att investera i, och föra påverkansdialoger med, noga utvalda företag som är en del av lösningen.

AuAg Essential Metals är en artikel 8 fond enligt SFDR och vårt arbete har resulterat i de bästa hållbarhetsbetygen inom sektorn, med 5 glober hos Morningstar och AA-rating hos MSCI. AuAg tror på en ljus framtid och vill se en framtid med en sund, hållbar värld och ett sunt finansiellt system. Denna framtid möjliggörs av våra grundämnens unika egenskaper.

 

Eric Strand, Förvaltare AuAg Essential Metals

www.auagfunds.com

AuAg Essential Metals

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Av: Eric Strand, Förvaltare AuAg Essential Metals
Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder/värdepapper kan både öka och minska i värde, det är inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital.
Börsåret 2023
Vår fondanalytiker Anders Funck sammanfattar börsåret 2023 och korar årets fondvinnare.
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.