Börsåret 2023

Movestics fondanalytiker Anders Funck sammanfattar börsåret 2023 och korar årets fondvinnare. Tre fondförvaltare gästar, kommenterar året som gått och siar om framtiden.

Börsåret 2023

2023 - börsåret som inleddes i moll och avslutades med klackarna i taket. Vid summering av årets tre första kvartal var den ekonomiska bilden dyster, inflationen sågs förvisso ha toppat men var kvar på höga nivåer, obligationsräntornas riktning var ännu stigande till förtret för investerare, fastighetsbolag och alla oss med rörliga bolån. Ytterligare ett krig hade brutit ut mellan Israel och Hamas och rädslan för en djup recession var påtaglig.
Av: Anders Funck, fondanalytiker Movestic

Senhösten 2023 vände marknaden och kronan stärktes

Vändpunkten kom när centralbankerna, med amerikanska Federal Reserve i spetsen, under senhösten signalerade att de sista höjningarna av styrräntorna sannolikt vara gjorda för den här gången. Marknaden mottog budskapet inte bara som att det inte blir några fler räntehöjningar utan även som att det var dags att prisa in sänkningar av centralbankernas styrräntor under första halvåret 2024.

Avslutningen på börsåret blev magnifik. Med två månader kvar till julafton harvade Stockholmsbörsen kring nollstrecket mätt från årets start. När året var över hade vi fått två genomsnittliga årsavkastningar, och index (OMX Stockholm Benchmark Cap) stängde på plus 18 procent. Till och med vår egen krona studsade tillbaka och handlades ett kort tag under mellandagarna på under tio kronor mot den amerikanska dollarn. 

Danska börsen steg med 25 procent under året

Julrallyt nådde också vår östliga granne och Helsingforsbörsen steg rejält i december. Trots det stängde Helsingforsbörsen på -6,50 procent för året som helhet. Västerut gav Oslobörsen å andra sidan en fin årsavkastning på 9 procent.

Bästa nordiska börs 2023 var den danska som steg 25 procent med succén för Novo Nordisks nya läkemedel mot fetma som draglok. Novo Nordisks aktie steg med 50 procent under 2023. Det är nu Europas största bolag mätt i börsvärde och utgör en bra bit över hälften av den totala danska börsen.

AI-hype och aktierna som kallades Magnificent 7

På tal om tungviktare fick vi under 2023 lära oss uttrycket Magnificent 7. Uttrycket syftar på de sju amerikanska bolagen Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta och Tesla. Den rådande AI-hypen fick de förstnämnda sex att stiga mellan 49 procent (Apple) och 239 procent (Nvidia) under året. Även Tesla som gick svagt på börsen under 2022 kom tillbaka och dubblade sitt börsvärde under året. Magnificent 7-aktierna motsvarar nu nästan 30 procent av det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 och deras samlade börsvärde är med marginal större än alla noterade bolag i Europa tillsammans.

I världsindex där USA väger tungt och som steg drygt 20 procent under 2023 stod de här sju aktierna för nästan hälften av avkastningen. En delikat fråga under det nya året för alla aktivt förvaltade aktiefonder är hur de ska positionera sig i de här indexbjässarna?

Var inflationen under 2023 temporär trots allt?

I början av 2022 när inflationen satte fart var centralbankschefernas budskap att det var tillfälligt. Produktions- och leveransstörningarna efter pandemin skulle vara övergående och det uppdämda suget efter nöjen och restaurangbesök likaså. I stället bröt ett fullskaligt krig i Ukraina ut som drev upp världens energipriser kraftigt. Inflationen bet sig fast och länge pratades det om att vi på grund av en mer divergerad värld med deglobalisering som följd hade ett nytt normalt mycket högre inflationsklimat att vänta.

Under andra halvan av 2023 har de farhågorna avtagit, inflationen har fallit och de rådande prognoserna är att västvärlden kommer ner till målet, eller till med under målet, på 2 procents inflation under 2024.

Bolagets vinster nu tillbaka i fokus

Med lite mindre fokus på inflation och styrräntor kan investerarna återgå till att också bedöma hur företagen faktiskt presterar. För helåret 2023 landade vinsttillväxten för globala aktier runt nollstrecket, men redan i år förväntar sig analytikerkåren en vinsttillväxt på runt 10 procent. För alla förvaltare av aktiva fonder är det positivt att företagens aktiekurser styrs mer av bolagets vinst, marginaler och kassaflöden och aktiens värdering än hur nästa inflationssiffra eller centralbanksbesked förväntas komma ut.  

Utsikter för världens börser 2024

2024 ser geopolitiskt ut att bli händelserikt år. Utöver val till det europeiska parlamentet kommer elva folkrika länder att gå till val, däribland Indien, Ryssland, Storbritannien och USA. Valresultat kan orsaka instabilitet och oro inom landet, vilket inte minst visade sig i Washington den 6 januari 2021 med stormningen av Kapitolium. Den eventuella presidentkampen mellan Biden och Trump kommer att få stora rubriker men val, och valresultat, brukar oavsett utgång ha ganska liten påverkan på kapitalmarknaderna.    

Det stora geopolitiska temat för året är krig. Handel- och teknikrelaterat krig mellan USA och Kina, Rysslands anfallskrig i Ukraina och den till synes olösliga konflikten i Gaza. Världen rustar upp militärt och försvararsindustrin är fortfarande ett intressant investeringstema.

Makroekonomerna på Alpine Macro tror på en ekonomisk mjuklandning i USA. Den starka jobbsiffran från USA i början av året mottogs inte positivt av marknaden då det anses tala emot en sänkning av styrräntan, men stärker tron att USA tuffar på i hyfsad takt. Ingen vet hur många gånger centralbankerna kommer att sänka styrräntorna under 2024, men spelar det egentligen så stor roll? Så länge riktningen är nedåt borde det vara positivt för aktier och andra risktillgångar. USA som brukar vara först i räntecykeln förväntas även denna gång att vara först ut av centralbankerna med att sänka styrräntan. Det borde leda till att dollarn försvagas mot bland annat Euron. Svenska kronans historiska kurs med dollarn är starkt korrelerad med hur Euron utvecklas med dollarn. Alpine Macors vy är att Euron under senare delen av året kommer att ha stärkts med 8-12 % mot dollarn, vilket för oss svenskar skulle innebära att en US dollar mot slutet av året kommer att kosta runt 9-9,6 kronor istället för dagens dryga 10 kronor.      

Är det Latinamerikas tur i år?

Aktiemarknaderna i Latinamerika har gått svagt under den senaste femårsperioden men kanske ser vi i år en vändning? Amerikanska bolag flyttar produktion från Kina till bland annat Mexico, de investerbara länderna i regionen är inte involverade i konflikterna i Mellanöstern och i Europa och värderingen på de latinamerikanska börserna är låg.

Små- och medelstora bolag som investeringstema

Ett annat potentiellt investeringstema för 2024 är små- och medelstora bolag. Kategorin har gått sämre än stora bolag under 2022 och 2023 vilket innebär ett värderingsgap. Dessutom i en mer osäker och mindre globaliserad värld kommer företagens lokala/inhemska försäljning att bli mer avgörande och mindre bolag har generellt sin största verksamhet i de länder och regioner där de verkar.

Allt som allt ser vi ur ett börsperspektiv positivt på det nya året och konstaterar också att marknaden befinner sig i en uppåtgående trend som vi tror kommer att fortsätta tills något nytt oförutsett inträffar.

 

Topp 5 högst avkastning på Movestics fondplattform år 2023

Fond

Total Ret 1 Mo
(Mo-End) SEK

Total Ret 1 Yr
(Mo-End) SEK

Total Ret YTD
(Mo-End) SEK

MS INVF Global Opportunity A

1,22

45,23

45,23

BGF World Technology A2

1,18

44,82

44,82

Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR

5,15

43,79

43,79

Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

0,61

39,40

39,40

UBS (Lux) ES USA Gr Sust$ P

0,07

37,21

37,21

 

Signerat Anders Funck, fondanalytiker Movestic

Utmaningar under 2023 och framtidsspaningar

Redo för ännu mer fördjupning om börsåret som varit och vad som komma skall?

Ta del av nedan tre gästkrönikor där fondförvaltare berättar om utmaningar under fjolåret och spaningar inför framtiden.

Diversifiera portföljen med råvaror
Teknik-metallerna blir bara mer aktuella och omtalade allt eftersom fler och fler inser att vi inte kan genomföra den gröna omställningen utan dem.
En nygammal räntevärld
År 2023 blev ett fantastiskt år för räntefonder. Kan 2024 bli lika bra? Vilken typ av räntefond passar bäst?
Är det dags för småbolagsrevansch?
Stockholmsbörsens breda index steg imponerande 18,8 procent och småbolagsindex höll ställningen med en uppgång på 14,7 procent.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic.