Årskrönika: Är det dags för småbolagsrevansch?

Ett år har gått på Stockholmsbörsen, och det är dags att blicka tillbaka på småbolagsåret. Året präglades av oväntade svängningar och utmaningar, där Stockholmsbörsens breda index steg imponerande 18,8 procent och småbolagsindex höll ställningen med en uppgång på 14,7 procent.

I småbolagsvärlden har det varit en fortsatt stor diskrepans i utvecklingen mellan de minsta och de största bolagen. Riskviljan har inte återvänt till de minsta bolagen. Skillnaden i avkastning mellan de minsta och största bolagen i småbolagsindex har varit påtaglig. De största småbolagen, med över 50 miljarder i marknadsvärde, har varit draglok för avkastningen (+32%), medan de allra minsta bolagen, med mindre än 5 miljarder i marknadsvärde har fått kämpa (-18%). De har varit påverkade av både låg riskvilja och några mindre framgångsrika börsintroduktioner från 2020 och 2021 som spökat för denna del av marknaden.

Året 2023 var inte utan prövningar

Börsen har navigerat genom en bankkris i Silicon Valley Bank, svagare konjunktursignaler och mindre övertygande kommunikation från företagen själva. Den geopolitiska arenan var fylld av utmaningar med fortsatt krig i Ukraina, eskalerande konflikter i Mellanöstern och en kinesisk ekonomi som brottats med att få upp farten. Räntan och inflationen har varit i fokus, med amerikanska räntor som under året stigit till över 5 procent och satt sin prägel på marknaden.

Vid årsskiftet 2022/2023 skapades förväntningar om att få svar på några avgörande frågor under 2023: minskande inflation, en klarare bild av eventuell lågkonjunktur, minskade geopolitiska spänningar och insikten om att centralbankerna gjort sina sista räntehöjningar. 2023 har visserligen gett oss vissa svar, men de överhängande utmaningarna inom geopolitik, konjunkturcykler samt ränte- och inflationsnivåer kvarstår. Med den bilden och de utmaningar vi stod inför för ett år sedan hade få förutsett att vi skulle nå nya All Time Highs under 2023 mitt i krig, räntehöjningar och inflation. Detta är en påminnelse om att prognostisering är utmanande för prognosmakare, bolagsledningar och investerare.

Den viktigaste förändringen under 2023 var den amerikanska centralbankens skiftande syn på räntebanan samt att vi såg inflationstakten avta. Från att marknaden inledningsvis fokuserade på behovet av långvarigt höga räntor, vände räntorna tvärt ner i USA och aktieindex ställde sig på bakbenen, vilket skapade ett efterlängtat jul-rally på börsen.

Lärdomar inför framtiden

Vi kan dra lärdom av detta och vara ödmjuka inför att marknadsläget alltid är svårt att bedöma på kort sikt. Därför är det avgörande att fokusera på den långsiktiga bilden och göra bedömningar om företagens fundamentala förutsättningar att vara större om 5 år, oavsett makrosiffror, konjunkturutveckling eller vad bolagsledningarna lovar. Det är också därför som vi föredrar de mindre bolagen, de som inte tillhör de allra minsta utan de som hunnit etablera sig, testa sina produkter och tjänster. De som ofta är rätt enkla att förstå och som har rätt förutsättningarna att kunna växa genom att ta marknadsandelar, nya geografier, nya produkter och tjänster eller genom förvärv. De bolag som kan anpassa sina affärsmodeller lättare och vara mer på hugget när det kommer till att vara en del av att skapa morgondagens samhälle.

Vi ser fram emot ett spännande småbolagsår 2024

Fokus kommer inledningsvis att ligga på hur bolagen möter en potentiellt svagare konjunktur och i vilken mån marknaden redan prissatt en eventuell försvagning. Efter två år där småbolagen har underpresterat gentemot de större, ser vi möjligheter för de mindre, men sunda, bolagen när riskviljan återkommer och räntorna normaliseras. Med en ödmjuk inställning till marknadens svängningar ser vi fram emot ett år där småbolagen kommer ha en bra möjlighet till en god avkastning under året.

Petter Löfqvist, Förvaltare Humle Småbolagsfond

www.humlefonder.se

Humle Småbolagsfond

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Petter Löfqvist, förvaltare av Humle Småbolagsfond
Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder/värdepapper kan både öka och minska i värde, det är inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital.
Börsåret 2023
Vår fondanalytiker Anders Funck sammanfattar börsåret 2023 och korar årets fondvinnare.
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.