Fondnyheter februari 2023

24-02-2023:

Ny fond: AuAg Essential Metals

Fonden är en branschfond som investerar minst 90 % i bolag som är involverade i utvinning och bearbetning av grundämnen med ett särskilt fokus på industri- och nyteknik-metaller.

Fonden har ett tydligt hållbarhetsfokus och placerar globalt utan geografisk begränsning. Målsättningen är att, över en femårsperiod, överträffa sitt jämförelseindex (MSCI ACWI Metals and Mining Net TR).

 

Fond

AuAg Essential Metals
ISIN-kod SE0019175563
Handelsvaluta SEK
Förvaltningsavgift 1,40 %

 

Fonder Ryssland

Här kan du ta del av den senaste informationen gällande fonder med exponering mot Ryssland.

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.
Tips för utlandsflytt
Vi har listat vad som är viktigt att tänka på och vad du behöver göra gällande din pension om du vill flytta utomlands.