Aktuellt om fonder med exponering mot Ryssland

Till följd av Rysslands anfallskrig och den långvariga stängningen av/begränsade handeln på Moskvabörsen påverkas fonder med exponering mot Ryssland. Sedan den 28 februari 2022 har ingen handel kunnat bedrivas i fonderna.

Uppdatering maj 2023

Kommande utdelning i Carnegie Rysslandsfond Carnegie

Fondes styrelse har beslutat att ändra fondbestämmelserna för Carnegie Rysslandsfond, ISIN SE0000429821. Fonden är fortsatt stängd för handel, men genom ändringen får fonden nu möjlighet att lämna utdelning till andelsägarna. I fonden finns kontanta medel som inte är låsta i ryska aktier och som inte heller kan investeras, som nu kommer att delas ut.

Mer information kommer att skickas till berörda kunder. Du kan också läsa mer i vår FAQ.

____________________________________________________________


I Movestics fondutbud finns tre fonder som påverkas:

  • Carnegie Rysslandsfond
  • Schroder ISF Emerging Europe
  • SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag

 

SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag struktureras om för att möjliggöra handel utan ryska tillgångar

Fondbolaget meddelar att en delning av fonden sker i februari. Delningen är planerad att ske den 10 februari 2023.

Fonden är för nuvarande endast öppen för inlösen, men kommer att vara stängd även för inlösen från den 8 februari fram till att delningen är genomförd. När delningen är genomförd öppnas fonden upp igen för all handel, och då utan ryska tillgångar.

De ryska tillgångarna som har lyfts ur fonden kommer att bilda en ny andelsklass, och ligga kvar som en fordran hos fondbolaget. När marknadsläget tillåter kommer de att säljas. Det går i dagsläget inte att förutspå när Moskvabörsen öppnar igen för utländska investerare eller vilket värde fondandelarna då kommer att ha.

När du loggar in på Mina Sidor på Movestic.se kommer du inte att se den nya andelsklassen - d.v.s.  fondandelarna med ryska tillgångar. Du ser bara den "nya" fonden, utan ryska tillgångar.

Läs mer på fondbolagets hemsida.

 

Schroder ISF Emerging Europe struktureras om för att möjliggöra handel utan ryska tillgångar

För att möjliggöra handel i Schroder ISF Emerging Europe EUR har fondbolaget nu valt att dela fonden och lyfta ur de underliggande ryska tillgångarna. Förändringen sker den 18 juli 2022, då fonden öppnar upp för handel igen, och då utan ryska tillgångar.

 

De ryska tillgångarna som har lyfts ur fonden kommer att bilda en ny andelsklass, och ligga kvar som en fordran hos fondbolaget. När marknadsläget tillåter kommer de att säljas. Det går i dagsläget inte att förutspå när Moskvabörsen öppnar igen för utländska investerare eller vilket värde fondandelarna då kommer att ha.

 

När du loggar in på Mina Sidor på Movestic.se kommer du inte att se den nya andelsklassen - d.v.s.  fondandelarna med ryska tillgångar. Du ser bara den "nya" fonden, utan ryska tillgångar.

 

Fördjupad information från fondbolaget om omstruktureringen.

 

Fond fortsatt stängd för köp och sälj

Carnegie Rysslandsfond är tillsvidare fortsatt stängda för orderläggning, både köp- och säljordrar.

 

Löpande insättningar i fonderna

För aktiva försäkringar med löpande inbetalningar som skulle ha gått till någon av de tre fonderna kommer framtida inbetalningar i stället att gå in i en korträntefond med låg risk enligt nedan. Kunder kan själva ändra fond för framtida insättningar på Mina Sidor.

 

Inbetalningar till fondförsäkringar med ordinarie fondutbud läggs i stället i:

  • Carnegie Likviditetsfond

 

Inbetalningar till kollektivavtalad tjänstepension läggs i stället i:

  • ITP 2018 – Aktie-Ansvar Avkastningsfond

 

Sälj- eller köpordrar som ännu inte genomförts

Tidigare lagda, men ännu inte genomförda, köp- och säljordrar har annullerats. Om/när det kommer att vara möjligt att handla i fonderna igen kommer nya ordrar att behöva läggas.

 

Frågor & Svar

Här går vi igenom vad det innebär för dig som har investerat i fonder med exponering mot Ryssland.

 

 

Frågor & Svar

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.