Frågor & Svar - investeringar med koppling till Ryssland

Fonder och fondhandel

Vilka fonder i Movestics utbud påverkas?

  • Carnegie Rysslandsfond
  • Schroder ISF Emerging Europe
  • SEB Östeuropa Små och Medelstora Bolag

 

Från den 28 mars går det återigen att lägga säljordrar, men inte köpordrar i SEB Östeuropafond Små och Medelstora bolag. Tidigare ordrar har annullerats och säljordrar måste läggs på nytt.

 

Vad händer med mitt kapital i fonderna?

När Moskvabörsen är stängd går det inte att fastställa värdet på innehaven i fonderna, och därför går det inte heller att köpa, sälja eller byta fonderna. När det återigen går att fastställa ett värde kommer det också gå att, antingen handla fonderna igen, eller lösa ut det värde som finns kvar i fonderna. Det är respektive fondbolag som hanterar detta och Movestic uppdaterar information på hemsidan så fort ny information kommer oss till del.

 

Jag har redan lagt en sälj- eller köporder som ännu inte genomförts, vad händer med den?

Köade säljordrar återkallas

Till följd av Rysslands invasion av Ukraina stängde Moskvabörsen. När börsen är stängd kan fondbolag inte prissätta fonder. Då det råder osäkerhet kring när handeln kan öppna i fonderna har vi återkallat befintligt köade säljordar samt förhindrat möjligheten att placera nya säljordrar till dess att fondbolagen tillåter handel.

 

Jag vill sälja mitt innehav i någon av dessa fonder, hur gör jag?

SEB har meddelat att SEB Östeuropa Små och Medelstora Bolag återigen öppnat för att ta emot säljordrar måndag 28 mars, du kan logga in på Mina Sidor och lägga en ny säljorder. 

 

Vill du sälja dina andelar i Schroder ISF Emerging Europe behöver du lägga en ny säljorder när fondandelarna återigen går att sälja. Den 18 juli 2022 öppnar fonden delvis upp för handel. Läs mer här.

 

Jag vet inte om jag har innehav i ovanstående fonder. Hur tar jag reda på det?

Logga in på movestic.se, där kan du se vilka fonder du sparar i.

 

Varför stängs fonderna för handel? 

På grund av det osäkra läget i Ryssland och den långvariga stängningen av Moskvabörsen är det inte möjligt att överhuvudtaget hantera köp- och säljordrar i fonderna. Normalt när en fond tillfälligt stoppas för handel går det fortfarande att lägga köp- och säljordrar som genomförs när fonden öppnas igen. Det fungerar inte för dessa fonder i nuläget.

 

För dig med innehav i fonden Carnegie Ryssland som fått hem ett brev gällande utdelning

Mina pengar har placerats enligt min nuvarande fondfördelning. Vad innebär det?

Pengarna har placerats procentuellt enligt den fördelning av fonder som du har i ditt sparande. Om du har en fördelning för inkommande betalningar placeras pengarna enligt denna fördelning. För pengarna köps andelar i dessa fonder.

Hur kan jag se transaktionen som skapats?

Du hittar transaktionen om du loggar in på Mina Sidor, under rubriken Försäkringar/Transaktioner.

När förväntas fonden öppnas för handel?

Vi har i dagsläget ingen information när fonden förväntas öppna för handel.

Jag har endast Carnegie Ryssland i mitt fondinnehav. Hur har ni placerat mina pengar, eftersom fonden fortfarande är stängd för handel?

  • För fondförsäkring inom ordinarie fondutbud placeras pengarna istället i: Carnegie Likviditetsfond
  • För kollektivavtalad tjänstepension ITP placeras pengarna istället i: Aktie-Ansvar Avkastningsfond

 

Fondbyte 

Kan jag byta fonder?

Det går inte att byta de fonder som är stängda för handel så länge de är stängda. Om du har löpande inbetalningar i ditt sparande kan du själv välja fond för framtida inbetalningar. Logga in på movestic.se för att göra ditt fondbyte.

 

För dig som gör eller får löpande inbetalningar

Vad händer med mina löpande inbetalningar till fonder stängda för handel?

Om du har en aktiv försäkring med löpande inbetalningar som går till någon av de berörda fonderna kommer framtida inbetalningar i stället att gå in i en korträntefond. Här kan du se vilka fonder framtida inbetalningar kommer att sättas in i. 

Observera att en korträntefond har låg risk, låg förväntad avkastning och skiljer sig mycket jämfört med de tre handelsstoppade fonderna. Kontakta din försäkringsförmedlare, eller om du inte har en försäkringsförmedlare, Movestics rådgivare, om du vill se över riskprofilen i ditt sparande.

 

Kan jag  själv välja andra fonder för kommande inbetalningar?

Ja, logga in på movestic.se. Gå till "byt fonder" och ändra "framtida köpfördelning".

 

Jag vet inte om jag har löpande inbetalningar i någon av de berörda fonderna. Hur tar jag reda på det?

Logga in på Movestic.se, där kan du se vilka fonder du sparar i. 

Vill du byta fonder för framtida inbetalningar går du till "byt fonder" för att välja nya fonder och fördelning.

 

Vi uppdaterar löpande vår hemsida med den senaste informationen om investeringar med koppling till Ryssland.

 

Läs mer här

 

Logga in på Mina Sidor