Movestic Balanserad får fem stjärnor av Morningstar

Den aktivt förvaltade blandfonden Movestic Balanserad fick nyligen fem stjärnor - av fem möjliga - av den oberoende fondratingaktören Morningstar. När en fond funnits i tre år jämför Morningstar fonden med andra fonder i samma kategori.

Movestic Balanserad är en aktivt förvaltad blandfond som investerar i andra fonder, en så kallad fond-i-fond. Fonden har globalt fokus och investerar därmed över hela världen, utan geografiska begränsningar. Fonden investerar i aktie- och räntemarknaderna samt alternativa investeringar. Nuvarande regional fördelning är Nordamerika, Europa, Tillväxtmarknader och Asien. 

- Med en bred diversifiering över olika tillgångsslag, regionala marknader och sektorer minskar vi risken för att fondens tillväxt ska påverkas negativt av enskilda marknadsförändringar, säger Anders Nordbrandt, som tillsammans med Johan Tjeder förvaltar Movestic Balanserad.

Fondens filosofi baseras på att hela tiden ta aktiva beslut i syfte att överträffa fondens jämförelseindex. Den innehåller en mängd olika aktiva risker inom diversifierade områden, baserat på olika modeller och investeringshorisonter. Anders fortsätter:

- Exempelvis investerar fonden i olika teman, som AI, cybersäkerhet och grön energi. Vi premierar olika faktorer, som momentum och småbolag, samtidigt som vi allokerar mellan tillgångsslag och regioner baserat på cykler och förväntad avkastning. På så sätt bedömer vi att den absoluta och relativa risken blir lägre och avkastningsmönstret jämnare. 

Målet är att maximera avkastningen i förhållande till risker och kostnader med en välbalanserad portfölj. Genom en strategisk allokering av tillgångar utnyttjas marknadens långsiktiga potential, samtidigt som riskerna kan minimeras genom att aktivt omfördela fondens kapital mellan tillgångsklasser, regioner, stora och små bolag. Primärt investerar Movestic balanserad i andra fonder och ETFer (börshandlade fonder), och kan även investera direkt i aktier. Fonden använder sig också av olika derivat, exempelvis optioner. Primärt för att skydda sig mot specifika risker, men även för att låsa in vinster.

- Det här ger kunden ett sparande med extremt bra riskspridning. Movestic Balanserad äger indirekt över 26 000 olika värdepapper via alla fondinnehav, berättar Anders. Den riskjusterade avkastningen som genererar 5 stjärnor kommer från en genomtänkt och strukturerad portföljkonstruktion, mer än att vi har lyckats träffa rätt på enskilda investeringar.

Movestic Balanserad 

Siffror per 230930.

 

Movestic Balanserad

Jämförelseindex

Morningstarkategori

Avkastning 3 månader

-1,60 %

-1,61 %

-2,48 %

Avkastning i år

7,12 %

9,02 %

4,77 %

Avkastning sedan start (maj 2020)

26,30 %

29,09 %

16,94 %

Förvaltningsavgift

1,65 %

 

 

Risk

4 av 7

 

 

Jämförelseindex: 60 % NASDAQ Global Large Mid Cap NTR, 40 % OMRX All bond

 

Morningstar Rating är baserad på den historiska utvecklingen för fondens andelskurs de senaste tre, fem och tio åren. Fonderna delas in i över 100 kategorier, till exempel 'Svensk aktiefond, små bolag', 'Latinamerika', 'Räntefond, kort' och 'Läkemedel'. Inom kategorierna jämförs varje fonds avkastning och risk med alla liknande fonder i Europa. 

Movestic Balanserad återfinns i kategorin Blandfond SEK balanserad.

Högsta betyg är 5 stjärnor, och går till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. Det återfinns totalt 110 fonder inom denna kategori. För att en fond ska få Morningstar Rating behöver Morningstar ha information om fondens historiska utveckling minst tre år bakåt, samt information om fondens innehav och inriktning.

I första hand är Morningstar Rating intressant för den som har bestämt sig för att spara i en fond av en viss typ, och vill veta vilka fonder inom kategorin som har haft förvaltare som har lyckats bättre än konkurrenterna. Stjärnbetyget är inte en köp- eller säljrekommendation, men om man tror att det finns ett samband mellan historiska resultat och framtida resultat så kan fondens Rating ge viss vägledning.

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Movestic Fonder
Movestic-gruppens egna fondbolag med ansvar för förvaltningen av ett antal fondprodukter som är specialanpassade för sparande till pension.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.