Investera i metaller som är avgörande för den gröna omställningen

Bred branschportfölj med fokus på nyteknik- och industrimetaller som behövs för att bygga framtidens hållbara transporter, el och teknik.

Från och med den 24/2-2023 finns AuAg Essential Metals tillgänglig på Movestics fondplattform.

- Att den gröna omställning vi är i gör att efterfrågan på absolut nödvändiga metaller ökar är något investerare insett. Vi är därför glada att erbjuda AuAg Essential Metals i Movestics fondutbud, säger Maria Gunnarsson Ferm, chef för fondanalys på Movestic.

Branschfond med fokus på bolag som utvinner och bearbetar grundämnen

AuAg Essential Metals är en branschfond som investerar i bolag som är involverade i utvinning och bearbetning av grundämnen med ett särskilt fokus på industri- och nyteknikmetaller.

Den nylanserade fonden erbjuder en bred ”metallportfölj” bestående av cirka 25 stycken likaviktade gruvbolag som är ”best-in-class” gällande ESG-rating. ESG står för Environmental (miljö), Social (socialt ansvar) och Governance (bolagsstyrning). Begreppet syftar till alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället.

Underliggande exponering mot den högteknologiska gröna omställningen

Fonden placerar globalt utan geografisk begränsning. Den underliggande exponeringen sker mot olika typer av metaller som är ytterst nödvändiga för den gröna och högteknologiska framtiden som vi står inför. Förvaltaren söker bolag som är involverade i utvinning och bearbetning av grundämnen med ett särskilt fokus på industri- och nyteknikmetaller.

Fondens fokusområden inom metaller: 

  • Industriella metaller, som stål, aluminium, koppar och zink, är viktiga när vi ska elektrifiera vårt samhälle och bygga produkter som bilar, tåg och flygplan.
  • Teknikmetaller, som litium, nickel, kobolt och sällsynta jordartsmetaller, har unika egenskaper som gör dem oumbärliga för batterier, solceller, datorer och rymdteknik.

Fonden är SFDR artikel 8. SFDR, eller disclosureförordningen, är EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Förordningen reglerar bland annat hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska informera sina investerare och kunder om hållbarhetsfaktorer (ESG-faktorerna).

 

Läs mer om AuAg och Essential Metals hos fondbolaget AuAg Funds här.

 

AuAg Essential Metals i fondlistan

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Maria Gunnarsson-Ferm, ansvarig för fondanalys på Movestic.
Investera i grön omställning
Blandfond i modern tappning investerar i grön teknik i kombination med börshandlade fysiska ädelmetaller. 60 procent, byggs av bolag inom grön teknik. 40 procent mot ädelmetaller, främst guld.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.
Hållbarhet och fondutvärdering
Vi tror på att ansvarsfulla investeringar tillför långsiktiga värden för fondsparare.