Investera i grön omställning med innovativa fonden AuAg Precious Green

Blandfond i modern tappning investerar i grön teknik i kombination med börshandlade fysiska ädelmetaller

Från och med 1 juni finns fonden AuAg Precious Green i Movestics fondutbud. Det är en blandfond med en tvist, där aktiedelen, cirka 60 procent, byggs av bolag inom grön teknik. Resterande andel är exponerad mot ädelmetaller, främst guld.

- Många av våra kunder letar efter fler och alternativa sätt att sprida sina risker och detta är en typ av blandfond vi inte sett tidigare, där den defensiva delen av portföljen, i stället för traditionella obligationer, består av fysiskt guld genom ETC:er, alltså börshandlade råvaror, säger Maria Gunnarsson Ferm, chef för fondanalys på Movestic.

Investeringsstrategin har fokus på grön omställning. Fonden investerar framförallt i bolag som skapar produkter inom grön teknik, såsom solceller och bolag som utvinner de metaller som behövs för den gröna omställningen, exempelvis koppar och litium.

 

Fondens fyra fokusområden inom grön teknik: 

  • produktion av miljövänlig energi  
  • minskad energiförbrukning 
  • minskade utsläpp samt återvinning – energilagring 
  • utvinning av grundämnen som behövs inom grön teknik. 

 

Maria Gunnarsson-Ferm avslutar:

Som förvaltarna själva säger: En fond för den som tror att grön-teknik-aktier kommer att överträffa avkastningen från globala aktiemarknader, och att guld kommer att överträffa avkastningen från obligationer de kommande årtiondena.

 

AuAg Precious Green

 

Läs mer om AuAg och Precious Green hos fondbolaget AuAg Funds här.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Maria Gunnarsson-Ferm, ansvarig för fondanalys på Movestic.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.
Metaller för grön omställning
Bred branschportfölj med fokus på nyteknik- och industrimetaller som behövs för att bygga framtidens hållbara transporter, el och teknik.
Hållbarhet och fondutvärdering
Vi tror på att ansvarsfulla investeringar tillför långsiktiga värden för fondsparare.
Investera i silver
Fonden AuAg Silver Bullet är den enda fonden i Europa som har gruvbolag som primärt bryter silver som fokus. Silver kan användas inom områden som industrin, till solceller och värmeledning.