Marknaden mars 2021

Positiva siffror för årets första kvartal! Årets första kvartalet har passerat och den goda investeringsaptiten från vintern 2020 har fortsatt, om än i en något lägre takt. Stockholmsbörsen var upp 13,67 procent för det första kvartalet vilket nästan är att jämföra med årssiffrorna för 2020.
Månadens index  
Världen 7,22 %
Sverige 9,86 %
Ränta 0 %

Tar vi en titt på en av fjolårets stora vinnare amerikanska och tekniktunga Nasdaqindex så är det näst intill oförändrat i år. Det finns god tro på fortsatt tillväxt i USA vilket bland annat beror president Bidens utlovade stimulanspaket om 1900 miljarder dollar. Samtidigt är vaccinationstakten i USA uppe i över 2,4 miljoner vaccinerade per dag, vilket är långt över Bidens ”löftet” om att en miljon amerikaner skulle vaccineras per dag.

Samtidigt finns det en viss oro i USA för ökad inflation. Vilket har resulterat i en uppgång för de långa räntorna. 10-årsräntan i USA är nu den högsta på över ett år. När räntan höjs är det de högst värderade bolagen som tar mest stryk eftersom dessa säljs av först. När investerare som tidigare köpt aktier, höga värderingar till trots, börjar tvivla och slutar handla kan effekten bli stor. Om räntorna fortsätter att stiga och aktier inte är det enda alternativet till avkastning kan allt fler investerare söka sig från aktier till räntor.

Oro och tro på ökad inflation finns också hemma i Sverige. Samtidigt ser vi en tydlig trend att villapriserna fortsätter uppåt. Ett mindre utbud och en större efterfråga på att bo större banar väg för ytterligare prisuppgångar. 

Under månaden har årets deklaration dimpt ner i våra brevlådor och den stora frågan är som vanligt Fick du tillbaka på skatten? Vad man väljer att göra med sina skattepengar är så klart individuellt men statistiken visar att nästan varannan svensk väljer att spara pengarna. Oftast på ett vanligt sparkonto. Kom ihåg att 3 maj är sista dagen för att deklarera!

Bäst avkastning mars

Fonden med bäst avkastning i vårt utbud för mars var Nordic Cross Bull med 14,33 procent. Fonden kan liknas vid en indexfond med hävstångseffekt med målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarat cirka 150 procent av den dagliga förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 GI. Det innebär att om index (Stockholmsbörsen) stiger med 1 procent så stiger fondens värde med cirka 1,5 procent. Om index (Stockholmsbörsen) däremot sjunker 1 procent så sjunker fondens värde med cirka 1,5 procent. Fonden kännetecknas därför av hög risk.

En annan fond med mycket positiv utveckling under mars var Axa Rosenberg US Equity Alpha med 9,32 procent i avkastning. Fonden investerar i stora nordamerikanska värdebolag. Förvaltningsfilosofin bygger på en kvantitativ filosofi med en mix av tre typer av faktorer: värdering, kvalitét och momentum. Förvaltningen använder sig av en integrerad hållbarhetsscreening med mål om att fondens totala aktieinnehav ska ha en genomsnittlig ESG-poäng som på totalen är högre än dess jämförelseindex.

Läs mer

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Oskar
Av: Oskar Sandvik, senior fondanalytiker på Movestics investeringsavdelning.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.