Marknaden mars 2021 i siffror

Vi listar hur våra egna fonder, Sverigefonder och Nordenfonder i vårt utbud presterat under månaden.

Månadens bästa fond i vårt utbud sett till avkastning är Nordic Cross Bull med 14,33 procent. Fonden kan liknas vid en indexfond med hävstångseffekt med målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarat cirka 150 procent av den dagliga förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 GI. 

 

Högst avkastning mars 2021 

FOND 1 MÅNAD
Nordic Cross Bull 14,33 %
AXA Rosenberg US Equity Alpha 9,32 %
Lannebo Europa Småbolag A 9,05 %
Öhman Etisk Index Sverige A 8,97 %
Handelsbanken Norden Selektiv 8,76 %

 

Movesticfonder avkastning mars 2021

FOND 1 MÅNAD 1 ÅR 
Movestic Avancera 75 A SEK Acc 2,71 % 6,70 %
Movestic Avancera 85 A SEK Acc 0,95 % -0,66 %
Movestic Balanserad 3,94 % n/a
Movestic Försiktig 2,18 % n/a
Movestic Offensiv 5,45 % n/a
Movestic Global 7,47 % n/a
Movestic Global ESG 6,20 % 31,71 %

 

Sverigefonder avkastning mars 2021

FOND 1 MÅNAD
Öhman Etisk Index Sverige A 8,97 %
Aktie-Ansvar Sverige A 8,55 %
Carnegie All Cap A 8,12 %
Didner & Gerge Aktiefond 8,00 %
Handelsbanken Sverige Selektiv 7,76 %
Lannebo Sverige Plus 7,36 %
Lannebo Sverige Hållbar A 6,29 %

 

Sverigefonder fokus små-/medelstora bolag avkastning mars 2021

FOND 1 MÅNAD
Didner & Gerge Småbolag 5,60 %
Lannebo Småbolag 5,16 %
Danske Invest Sverige Småbolag 4,48 %
C Worldwide Sweden Small Cap 2,20 %
Öhman Sweden Micro Cap A 0,84 %

 

Nordenfonder avkastning mars 2021

FOND 1 MÅNAD
Handelsbanken Norden Selektiv 8,76 %
Handelsbanken Norden Index Crit 7,47 %
Evli Nordic B 7,38 %
Carnegie Fastighetsfond Norden A 4,91 %
Fondita Nordic Micro Cap B 2,82 %
Alfred Berg Nordic Small Cap ESG A 1,90 %

 

Läs också

Månadskommentar mars 2021

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Oskar
Av: Oskar Sandvik, senior fondanalytiker på Movestics investeringsavdelning.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.