Fondnyheter juli 2022

2022-07-28:

 

Ny småbolagsfond som investerar i entreprenörer

28 juli inkluderas Coeli Global Small Cap Select i ordinarie utbud. Fonden är aktivt förvaltad och inriktad på småbolag. Det är en ljusgrön fond som aktivt väljer ut bolag med en investeringsbar ESG profil. Förvaltarna arbetar aktivt för att positivt påverka bolagens hållbarhetsarbete och exkkuderar bolag som till exempel producerar alkohol, tobak, vapen, betting, olja & gas, eller som bryter mot internationella normer vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

 

Fondnamn

ISIN-kod Förvaltningsavgift
Coeli Global Small Cap Select LU2395167690 1,40 %

 

2022-07-04:

 

Fondbolaget BMO byter namn till Columbia Threadneedle. 

Därmed byter också följande fyra fonder namn från och med 4 juli:

 

Fond

Nytt namn

BMO European Real Estate Securities Fund A

CT European Real Estate Securities Fund A

BMO Global Smaller Companies Equity Fund

CT Global Smaller Cap Equity

BMO Sustainable Opportunities European Equity Fund

CT Sustainable Opportunities European Equity

BMO Responsible Global Emerging Markets

CT Responsible Global Emerging Markets Equity

 

 

Fonder Ryssland

 

Här kan du ta del av den senaste informationen gällande fonder med exponering mot Ryssland.

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.
Hjälp att välja fonder
Med vår oberoende fondvalsrobot MAIA får du hjälp att välja fonder som passar dig. Du svarar på några enkla frågor och sedan tar MAIA fram ett personligt och skräddarsytt fondförslag.