Fondnyheter augusti 2022

2022-08-16:

 

Nytt namn på fond

Den 16 augusti byter fonden Handelsbanken Latinamerika Tema namn till Handelsbanken Latinamerika Impact Tema. Utöver att följa Handelsbankens riktlinjer för ansvarsfulla investeringar är investeringsfokuset för en impact-fond att bidra till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

 

Tidigare fondnamn

Nytt fondnamn ISIN-kod
Handelsbanken Latinamerika Tema Handelsbanken Latinamerika Impact Tema SE0000356107

 

22-08-24:

 

Fond stängs

Fonden Nordic Cross Total Return Bond - valutaexponering SEK ska, enligt uppdrag av fondbolaget, stängas. Fonden stängdes för köp på uppdrag av fondbolaget den 24:e augusti 2022. Berörda fondinnehavare kommer att få mer information.

 

Utgående fond

ISIN-kod

Ersättande fond ISIN-kod
Nordic Cross Total Return Bond LU1587867968 Aktie-Ansvar Avkastningsfond - valutaexponering SEK SE0000735771

 

22-08-30:

 

Ny fond i utbudet: Global impactfond med fokus på biologisk mångfald

UBAM Biodiversity Restoration AC SEK - inkludering

 

Fond

ISIN-kod Handelsvaluta Avgift
UBAM Biodiversity Restoration AC SEK - inkludering LU2351038182 SEK 1,5%

 

Det är en aktivt förvaltad global Impactfond med fokus på biologisk mångfald. När den biologiska mångfalden minskar rubbas balansen i ekosystemen. Utan en fungerande natur kollapsar vår matförsörjning och ekonomi.

Förvaltarna investerar i noterade bolag som skyddar och återskapar biologisk mångfald, det innebär bolag som bidrar med lösningar för en effektivare resursutnyttjande, för att begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, dvs minska bolagens klimatavtryck.

De har unik process med ett egenutvecklat verktyg för att identifiera bolag, IMAP, påverkansarbete och unikt samarbete mellan finans, företag och intresseorganisationer. De skänker 25% av förvaltningsavgiften till två organisationer, Cambridge Conservation Initiative och Peace Parks Foundation, som bidrar till biologisk mångfald.

 

Fonder Ryssland

 

Här kan du ta del av den senaste informationen gällande fonder med exponering mot Ryssland.

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.
Hjälp att välja fonder
Med vår oberoende fondvalsrobot MAIA får du hjälp att välja fonder som passar dig. Du svarar på några enkla frågor och sedan tar MAIA fram ett personligt och skräddarsytt fondförslag.