Sju av tio startar utbetalning av pension digitalt

2019 lanserades uttagsplaneraren, vår digitala tjänst för att planera, starta och flytta fram pensionsutbetalningar. Användning av tjänsten ökar ständigt. För första halvan av år 2023 valde 85 procent av alla kunder som planerade, startade eller flyttade fram sin pensionsutbetalning uttagsplaneraren över blanketten.

Genom att planera sin pensionsutbetalning med uttagsplaneraren får kunden en enkel och tydlig överblick av sitt pensionssparande hos Movestic. De kan testa och se hur olika val för sin pensionsutbetalning kan komma att påverka storleken på månadsutbetalningar och utbetalningstiden. Tjänsten blir tillgänglig för kund på Mina Sidor när kundens tjänstepension- eller privata pensionsförsäkring har tre månader kvar till planerad utbetalningsstart, som i de flesta fall är vid 65 år.  

70 procent startade utbetalning via uttagsplaneraren

Under perioden 1 januari till 31 maj startade 70 procent av Movestics kunder sin pensionsutbetalning digitalt via tjänsten i stället för att fylla i och skicka in en blankett. Trenden pekar på att användningen kommer fortsätta att öka.

22 procent valde aktivt en ny tidpunkt för utbetalningsstart och 57 procent lät försäkringen ligga kvar orörd ytterligare ett år.

Full kontroll över sin månatliga inkomst, planera efter fast belopp

Att ha full koll på sin inkomst varje månad kan vara viktigare än någonsin i osäkra ekonomiska tider. Inte minst när det är dags att börja plocka ut sin pension. Det vanligaste sättet att planera utbetalning av tjänstepension är att välja under hur många år kapitalet ska betalas ut på. Baserat på antal år man väljer får man ett månatligt belopp som varierar efter sparandets värdeutveckling.

Hos Movestic har kund möjlighet att planera sina pensionsutbetalningar efter ett fast månadsbelopp. Då blir pensionsutbetalningen lika stor varje månad, precis som en vanlig månadslön. Vilket ger full kontroll över månadsinkomsten. Om planeringen görs för en längre period öppnas även möjlighet att vid behov och på egen hand digitalt höja beloppen för framtida utbetalningar.

 

Planera pensionutbetalningar med uttagsplaneraren
Hos Movestic kan du planera, flytta fram, starta eller ändra dina pensionsutbetalningar helt digitalt.
skatt på pension
Skatt på pension
Oavsett om du tar ut hela eller delar av din pension behöver du betala skatt. Hur mycket beror bland annat på din ålder.