Årsbesked och kontrollbesked för inkomstår 2023

I slutet av februari kommer du att kunna ta del av ditt årsbesked och kontrollbesked för 2023 på Mina Sidor.

Årsbeskedet innehåller bland annat en sammanställning av:

  • Hur dina pengar är placerade
  • Värdeutvecklingen av ditt samlade kapital
  • Vilka avgifter du betalar för ditt sparande och eventuella skatter

Kontrollbesked publiceras på Mina Sidor till dig som:

  • Är enskild näringsidkare med inbetalning på försäkring med skatteklass P
  • Har en försäkring där preliminärskatt är dragen i samband med utbetalning

 

Du hittar ditt årsbesked och kontrollbesked på Mina Sidor

Nu tar vi ytterligare steg för att minska mängden fysiska brev. Dokument som rör ditt sparande och dina försäkringar kommer att finnas tillgängliga på Mina Sidor. Du loggar in med BankID för att hitta dina brev och dokument. 

 

Säkerställ att vi har rätt e-postadress till dig

Logga in på Mina Sidor och se så att du lämnat rätt epostadress. Då får du ett mejl när årsbeskedet finns att läsa på Mina Sidor.

 

Logga in