Nu finns ditt kontrollbesked för inkomstår 2023

Har du fått utbetalning från Movestic eller haft inbetalning som medfört en kontrolluppgift till Skatteverket under 2023, så hittar du den informationen i ditt kontrollbesked. Kontrollbeskedet hittar du på Mina Sidor.

Kontrollbesked publiceras på Mina Sidor till dig som:

  • Är enskild näringsidkare med inbetalning på försäkring med skatteklass P
  • Har en försäkring där preliminärskatt är dragen i samband med utbetalning

 

Du hittar ditt kontrollbesked på Mina Sidor

Nu tar vi ytterligare steg för att minska mängden fysiska brev. Dokument som rör ditt sparande och dina försäkringar kommer att finnas tillgängliga på Mina Sidor. Du loggar in med BankID för att hitta dina brev och dokument. 

 

Säkerställ att vi har rätt e-postadress till dig

Logga in på Mina Sidor och se så att du lämnat rätt epostadress. Då får du ett mejl när viktig information finns att läsa på Mina Sidor.

 

Logga in