Vill du investera i teknik?

AI kommer att påverka många verksamheter och branscher, och bolag inom många sektorer kommer att dra nytta av AI-teknik. Vill du investera i fonder som har ett specifikt fokus på teknik finns det både svenska och utländska fonder på Movestics fondplattform. Våra fondanalytiker listar fem fonder på vår plattform med fokus på teknik.

Kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. En fond kan både öka och minska i värde och du kan förlora det investerade kapitalet. Läs mer om respektive fond i fondlistan.

Allianz Global Artificial Intelligence AT

Fondens inriktning

Fonden strävar efter att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på de globala aktiemarknaderna med fokus på utvecklingen av artificiell intelligens. 

Risknivå

6

Årlig Avgift

2,10%

Avkastning i år*

42,89%

Hållbarhetspoäng

3,5 av 10

Läs mer om fonden

AXA WF Robotech A Capitallisation EUR

Fondens inriktning

Fonden eftersträvar långsiktig tillväxt från en aktivt förvaltad börsnoterad aktie- och aktierelaterad värdepappersportfölj, i linje med socialt ansvarsfulla investeringar (SRI).

Risknivå

5

Årlig Avgift

1,76%

Avkastning i år*

29,64%

Hållbarhetspoäng

4,5 av 10

Läs mer om fonden

BGF Next Generation Technology

Fondens inriktning

Fonden investerar minst 70 % av sina totala tillgångar i aktier i företag globalt vars huvudsakliga ekonomiska verksamhet omfattar forskning, utveckling, produktion och/eller distribution av ny och framväxande teknologi.

Risknivå

5

Årlig Avgift

1,82%

Avkastning i år*

28,24%

Hållbarhetspoäng

4,5 av 10

Läs mer om fonden

BGF World Technology

Fondens inriktning

Fonden investerar minst 70% av sina totala tillgångar i aktier i företag med huvudsaklig ekonomisk aktivitet inom tekniksektorn.

Risknivå

5

Årlig Avgift

1,82%

Avkastning i år*

39,46%

Hållbarhetspoäng

4,5 av 10

Läs mer om fonden

Lannebo Teknik Småbolag

Fondens inriktning

Fonden har en bred inriktning mot nischade, snabbväxande teknikbolag globalt. Fonden är aktivt förvaltad av ett förvaltarteam som fokuserar på att hitta de bästa investeringsmöjligheterna bland tusentals småbolag.

Risknivå

5

Årlig Avgift

1,62%

Avkastning i år*

3,58%

Hållbarhetspoäng

7,5 av 10

Läs mer om fonden

Öhman Global Growth

Fondens inriktning

Fonden investerar globalt i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation.

Risknivå

4

Årlig Avgift

1,84%

Avkastning i år*

23,66%

Hållbarhetspoäng

4,5 av 10

Läs mer om fonden

*) Avkastning per 2023-06-20

Johan Nilke, fondförvaltare av Lannebo Teknik
Risker och möjligheter med AI för fondsparare
Johan Nilke, fondförvaltare av Lannebo Teknik delar med sig av sina insikter om att investera i AI och vilka faktorer som är viktiga att överväga.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.
Movestics Hållbarhetspoäng
Movestics hållbarhetspoäng hjälper dig navigera bland fonderna på vår plattform. Poängen räknas fram baserat på olika märkningar och hållbarhetsdata som används för fonder.