Förtrollad av AI? Risker och möjligheter för fondsparare

Intervju med Johan Nilke, fondförvaltare av Lannebo Teknik

Att AI har potential att revolutionera världen vi lever i är många övertygade om. Det kan komma att transformera majoriteten av branscher och sättet vi lever och arbetar på.

Som fondsparare finns det både möjligheter och risker i jakten på tillväxt och avkastning. Movestic har intervjuat Johan Nilke, fondförvaltare av Lannebo Teknik, för att ta del av hans insikter om att investera i AI och vilka faktorer som är viktiga att överväga.

Hur kan man som fondsparare investera i AI?

Att investera i hårdvaruleverantörer som tillhandahåller utrustning för att träna och köra AI är en vanlig strategi. Här har vi dock sett stora uppgångar och en del värderingar som är för höga.

Ett annat alternativ är att investera i fonder och ETF:er som är inriktade specifikt på AI. Som sparare ska man komma ihåg att det finns risker förknippade med att fokusera på smala och nischade bolag.

En Teknikfond, till exempel Lannebo Teknik, kan vara ett alternativ. Den ger exponering mot både AI och andra teknikteman.

Du nämner hårdvara. Vilken slags hårdvara behövs för att skapa AI?

Främst rör det sig om processorer i kombination med mjukvara som är specialiserad på att köra AI. Nvidia är ett bra exempel. Först levererade de den bästa grafikprocessorn. Sedan förvärvade de ett bolag, som vi ägde i vår fond, Mellanox, som var ledande på snabba nätverk. Det krävs nämligen snabb överföring av data för att klara av AI-beräkningar. När Nvidia sedan utvecklade specialmjukvara för AI-träning och beräkning blev det standard i branschen. Det här har påverkat den positiva utvecklingen i Nvidias aktie.

Och inte helt oväntat kommer nu många att jaga möjligheten att göra AI-beräkningar ännu snabbare. De som lyckas med det kan det vara andra halvledarleverantörer som AMD och Intel. Men, det kan också vara leverantörer av snabbare nätverkslösningar, såsom optiska lösningar. Där datan överförs via ljus istället för elektriska impulser.

Energiåtgången är en annan aspekt, där man måste få ned kostnaden för beräkningarna. Det kan gynna leverantörer av lösningar som kräver mindre energi. Det kommer också skapas mycket mera innehåll och data i form av filmer, bilder och texter. Den här datan måste lagras på hårdvara. Så även om bolag som arbetar med att lagra data har det lite tuffare nu skulle det kunna vända.

Vilken typ av bolag och fonder ska man fokusera på?

Det beror på hur mycket risk man är villig att ta. Vi på Lannebo Teknik investerar i lönsamma bolag med beprövade affärsmodeller. Vi undviker så kallade förhoppningsbolag. Denna strategi har visat sig ge bäst riskjusterad avkastning över tid.

Under den nuvarande AI-hypen, eller andra trender för den delen, dyker det upp många bolag som hakar på vägen, men det är få som överlever på lång sikt. Det är viktigt att göra en grundlig analys innan man investerar.

Vilka lönsamhetskriterier tittar ni på? Finns det några exempel på vad som är lönsamt jämfört med det som inte är det?

Lönsamhetskriterierna varierar beroende på typen av bolag. Vi tittar oftast på redovisad vinst före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar för att få en överblick över verksamhetens lönsamhet. Kassaflödet ger det mest tillförlitliga svaret på lönsamheten. Alltså om företaget genererar riktiga pengar efter att alla kostnader har betalats.

Hur tänker du som förvaltare av Lannebo Teknik kring investeringar i AI?

Vi tycker att AI är ett mycket spännande område, men det är egentligen inte något nytt. AI har varit med sedan 1950-talet. Vi har under flera år haft ett tema i fonden kring Datahantering, där AI är en del. Det är ett område som vi definitivt följer nära, men där vi först vill se riktiga intäkter och lönsamhet eller en tydlig väg till lönsamhet innan vi investerar i något nytt bolag. 

Är det en hype kring AI nu, och bör man hålla sig borta?

Enligt analysföretaget Gartner befinner sig AI högst upp i deras hype cycle-modell. Det är just nu stort fokus på AI från alla bolag. Bara under förra kvartalets rapportsamtal nämnde de fem största teknikbolagen AI 168 gånger. Så nog kan man säga att det är en liten hype. Gartner förutspår att AI kommer in i en mer mogen fas om 2-5 år.

Samtidigt tycker inte jag att man skall hålla sig borta. Det är nu man skall göra läxan, läsa på och lära sig så mycket man kan. Då är man beredd att investera när hypen lägger sig!

AI-hypen kan jämföras med Internetbubblan, där vi såg en hype i många teknikbolag som sedan kraschade. Men spolade man fram 10 år, så användes tekniken mer än någonsin, och många av bolagen var högst lönsamma. Många av bolagen som kom ut av den hypen är idag några av världens största.

Du har precis träffat över 30 olika bolag i USA, var det fokus på AI?

Om det var! AI nämndes i varje möte. Det svåra är att många definierar AI väldigt brett och innefattar då all form av dataanalys. Så det är svårt att utröna vilka som verkligen ligger långt fram i sitt arbete med AI.

Regleringar och problem kring AI var ett ämne som diskuterades en hel del. Det finns utmaningar som måste lösas kring copyright, källkritik, integritet, etik, energiåtgång och mycket annat. Det finns flera väl ansedda personer inom teknikvärlden som höjt rösten för en snabb reglering innan det är för sent.

De här regleringarna inom AI som önskas, kan du berätta mer?

Ja, många stora namn har krävt att världen ska pausa AI-utvecklingen i sex månader. Det mest extrema som flaggats upp är risken att robotar får ett eget liv och kan ta livet av människor, men det är kanske inte är den mest överhängande risken här och nu.

I närtid handlar det snarare om den mängd information som en AI kan skapa, och om det framöver går att lita på något på Internet. Vem har sagt vad och vem äger vad?

Det tydligaste exemplet som nämns är det kommande amerikanska presidentvalet. Desinformation har spelat en stor roll redan i de två senaste valen, och nu med en mer utvecklad AI kommer det kunna explodera.

Tidigare har videomaterial gått att lita hyfsat på, men nu kan man med väldigt små medel få i princip vem som helst att säga vad som helst i en video. Och för gemene man är det är svårt att bedöma om det är på riktigt. Med det kommer även en risk i domstolars bedömning där videor och bilder kunnat vara bevismaterial.

Sen har vi även dilemmat med att AI kommer att effektivisera bort vissa yrken, vilket kan komma att skapa friktion i samhället och ekonomin.

Har du några tips på hur man kan bli mer påläst om AI, utan att riskera att bli förtrollad av AI-hypen?

Det är kanske något av det svåraste med yrket som fondförvaltare. Det finns oändligt med information och det är svårt att sålla fram vad som verkligen är viktigt. Med hjälp av AI kommer det dessutom skapas ännu mer information och desinformation. Det kommer att vara svårt att veta vad som är sant. Källkritik har alltid varit viktigt, men kommer bli ännu viktigare framöver.

Det första jag tycker att man skall göra är att prova tillgängliga AI-verktyg såsom ChatGPT, Google Bard, Midjourney, och på så sätt förstå grunderna.

Jag har också märkt att många forskare idag är mycket mer öppna, vilket ger en fantastisk inblick i var forskningen befinner sig, och hur de samarbetar mellan varandra och med näringslivet. Här går det att hitta mycket material. Jag följer bland annat Lex Fridman som är forskare på MIT. Han har en mycket bra två timmar lång intervju på Youtube med en av grundarna till OpenAI/ChatGPT, Sam Altman.

Sen finns det såklart mängder med böcker skrivna om AI och kopplingen mellan människa och maskin men här är det svårt att rekommendera någon specifik. Man kanske får be ChatGPT om några tips. 

Du förvaltar två teknikfonder varav en finns på Movestics plattform, vad är det för skillnad på dem?

Största skillnaden är storleken på bolagen som fonderna investerar i, där Teknik Småbolag endast investerar i mindre bolag. Lannebo Teknik har gynnats mer av AI-utvecklingen, då den investerar i flera av de större teknikbolagen inom bland annat hårdvara som gått starkt i år.

Mindre teknikbolag, och då främst i Europa och Norden, har haft det tuffare i en marknad med högre inflation, räntor och en recessionsrisk. Mindre bolag har ofta en något lägre lönsamhet och är också mer räntekänsliga. Sen har investerares riskvilja varit lägre och man har därför föredragit större bolag framför mindre. Det förklarar också större delen av skillnaden i avkastning i år där Lannebo Teknik är upp 33 %.

Vi har dock börjat se lite mer riskvilja i marknaden och något mer intresse för småbolagen på sistone. 

 

Vill du investera i teknik?

Vi listar fem teknikfonder som är tillgängliga på Movestics fondplattform.

Fondspara i teknik

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.