USA-valet 2020, så kan marknaden påverkas

Gästkrönika: I samband med det kommande valet i USA ser Chris Iggo från AXA Investment Managers fem olika framtidsscenarion framför sig. Här berättar han mer om dem och vilken marknadspåverkan de kan komma att ha.

Kampen om presidentposten och kongressvalen

Enligt de (i skrivande stund) senaste nationella opinionsmätningarna leder Joe Biden med sju till åtta procentenheter. Vilket skulle det innebära en knapp seger för Biden i elektorskollegiet. Men det finns många ”swingstater” vars resultat kan påverka den slutgiltiga valutgången. Hit hör Texas, Florida, Ohio, Georgia, North Carolina och Arizona, som tillsammans har närmare en fjärdedel av rösterna i elektorskollegiet. Biden är favorittippad, men loppet långt ifrån avgjort.

Representanthuset är också uppe för omval i år. För närvarande har demokraterna majoritet i kammaren. I senaten ska 35 av de 100 platserna väljas. I dagsläget kontrolleras senaten av republikanerna. Färska opinionsmätningar talar för att demokraterna kommer att behålla sin majoritet i representanthuset men att slaget om senaten blir betydligt tuffare.

Scenario 1: Trump vinner och republikanerna tar en storseger i kongressen

Ett utfall som sannolikt skulle välkomnas av marknaderna men inte är särskilt troligt. En sådan valutgång skulle innebära nya skattesänkningar för medelklassen och slopade höjningar av bolagsskatten, vilket vore gynnsamt för aktier. Dessutom skulle det ske nya avregleringar. En följande risk med detta scenario är ökad spänning i relationen med Kina och eventuellt även med EU om Trump kör på med sin ”America First-politik”. Oro för budgetunderskottet, dollarn och den sociala sammanhållningen är också att vänta.


Scenario 2: Biden vinner och demokraterna tar en storseger i kongressen

Ett mer sannolikt utfall enligt aktuella opinionsmätningar. I detta fall skulle det uppstå oro över delar av innehållet i Bidens ekonomiska plan. Höjning av bolagsskatten från 21 till 28 procent, ökade investeringar i (grön) infrastruktur och mer reglering av klimatområdet. Utmaningar i energi-, teknik- och läkemedelssektorerna är andra orosmoment. I fokus står bland annat antitrustlagar och beskattningen av vinster och kapital som de stora teknikjättarna placerar utomlands. Den här typen av policyförändringar kan dock bara genomföras successivt och skattehöjningarna väntas endast ha begränsad inverkan på företagens vinst per aktie under första året.

Andra viktiga frågor är noll nettoutsläpp av koldioxid 2050, en mer samarbetsvillig handelspolitik och infrastrukturinvesteringar. En mer klimatvänlig regering kan mycket väl ses som positivt av marknaderna. En vinst för Biden och en övertygande seger för demokraterna i kongressen behöver inte nödvändigtvis vara sämre för aktier och räntor, även om vissa av huvuddragen i Bidens ekonomiska politik på kort sikt kan mötas av negativa reaktioner och föreställningen om en mer "vänsterinriktad" agenda.


Scenario 3: Seger för Trump men demokratisk majoritet i kongressen

Ett scenario som kan leda till ett politiskt dödläge där presidenten, i brist på stöd i kongressen, får ta till så kallade presidentordrar (executive orders) för att få igenom sina förslag. Här finns risk för nedstängning av statsapparaten, vilket vore negativt för aktier, obligationer och för dollarn.


Scenario 4: Ett ovisst valresultat den 3 november

Ett scenario som kan leda till en konstitutionell kris. Ett jämnt resultat och juridiska problem vad gäller poströster kan orsaka en period av politisk osäkerhet utan motstycke i landets historia och en situation där Donald Trump vägrar erkänna sig besegrad. Detta kan i sin tur leda till stora globala börsnedgångar och dollarras. Dessutom kan de amerikanska obligationsräntorna stiga med 100 punkter eller mer på grund av oro över landets kreditvärdighet. Då behöver Federal Reserve (USAs centralbank) ta en aktiv roll på kredit- och räntemarknaderna för att förhindra en likviditetskris. I slutänden skulle valutgången behöva avgöras av amerikansk domstol. Med en svagare dollar skulle euron, schweizerfrancen och yenen öka i värde.


Scenario 5: Ovisshet på grund av Covid-19

Om antalet sjuka och döda stiger och lanseringen av ett fungerande vaccin försenas kan det skapa en riskfylld ovisshet kring valet. Detta skulle leda till farhågor gällande social stabilitet och rättssäkerhet och äventyra valresultatets legitimitet på flera områden. Ännu värre vore det för marknaderna, där det till och med kan leda till kapitalflykt från USA. I det fallet kommer euron, schweizerfrancen och yenen att gynnas.

 

All data sourced by AXA IM as at 23 09 2020

This communication is intended for professional adviser use only. Circulation must be restricted accordingly.

Issued by AXA Investment Managers UK Limited which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered in England and Wales No: 01431068 Registered Office is 7 Newgate Street, London, EC1A 7NX. A member of the Investment Management Association. Telephone calls may be recorded or monitored for quality.

Information relating to investments may have been based on research and analysis undertaken or procured by AXA Investment Managers UK Limited for its own purposes and may have been made available to other members of the AXA Investment Managers Group who in turn may have acted upon it. This material should not be regarded as an offer, solicitation, invitation or recommendation to subscribe for any AXA investment service or product and is provided to you for information purposes only. The views expressed do not constitute investment advice and do not necessarily represent the views of any company within the AXA Investment Managers Group and may be subject to change without notice. No representation or warranty (including liability towards third parties), express or implied, is made as to the accuracy, reliability or completeness of the information contained herein.

Past performance is not a guide to future performance. The value of investments and the income from them can fluctuate and investors may not get back the amount originally invested. Changes in exchange rates will affect the value of investments made overseas. Investments in newer markets and smaller companies offer the possibility of higher returns but may also involve a higher degree of risk.

Av: Chris Iggo, CIO Core Investments, AXA Investment Managers.