Sverigefonder och rullrånsfika

Stockholmsbörsen fortsatte leverera starkt under april och stängde på dryga tre och en halv procent upp. Många bolag på Stockholmsbörsen rapporterar resultat utöver det förväntade för säsongen! Ser vi på den totala börsutvecklingen från 1970 till 2019 hamnar faktiskt Stockholmsbörsen i topp.

Utvecklingen på Stockholmsbörsen 1970-2019.

Det finns ett stort intresse för svenska aktiefonder. Svenska investerare tenderar att känna sig tryggare med att investera i företag på hemmaplan som vi mer eller mindre känner till. Även om den svenska aktiemarknaden bara utgör en liten del, cirka en till två procentenheter av det globala aktiekapitalet har den svenska aktiemarknaden varit en av de starkaste under flertalet decennier. Ser vi på börsutvecklingen under 1970-2019 så hamnar Stockholmsbörsen i topp.

Sju sorters Sverigefonder

Om det är en slump att Movestic erbjuder sju sorters Sverigefonder låter jag vara osagt men jag har svårt att inte dra parallellen till kokboken ”Sju sorters kakor”. Vi har ambitionen att erbjuda någon typ av Sverigefond efter varje kunds smak. Precis som när jag åker upp till min släkt i Haverö i Västernorrland och fikar. Det finns sju sorters kakor på fatet och det finns alltid någon kaka som faller mig extra i smaken. Jag säger aldrig nej till rullrån. Sen bör man inte nöja sig med bara en kaka eller en Sverigefond för den delen. En mix av flera olika fonder är bäst för att sprida risken i sitt sparande.

Svenska fonder brukar delas in i fyra olika kategorier:

  • Stora bolag (Large Cap)
  • All Cap
  • Små och Medelstora bolag (Small and Mid Cap)
  • Microbolag (Micro Caps)

Fonderna kategoriseras utifrån storleken på bolagen som fonden investerar i. Vi på Movestic har under de sista två åren arbetat med att bredda vårt erbjudande och har utökat med flera fonder inom speciellt All Cap samt Small & Mid Cap-segmentet.

Movestics utbud av Sverigefonder (per 30 april 2021)

Inom stora bolag (Large Cap) erbjuder vi en tydlig bredd inom flertalet kategorier och inriktningar.

  • Didner & Gerge Aktiefond, en aktivt förvaltad storbolagsfond
  • Aktie-Ansvar Sverigefond, en aktivt förvaltad storbolagsfond
  • Lannebo Sverige Puls, en storbolagsfond som skiljer sig lite från de andra genom att fonden kan blanka aktier som förvaltaren tror kommer ha en svag kursutveckling
  • Öhman Etisk Index Sverige, en indexfond som följer ett brett Sverigeindex som investerar i många bolag. Fonden har tydliga hållbarhetsaspekter som styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
  • Nordic Cross Bull, kan liknas vid en indexfond med hävstångseffekt med målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarat cirka 150 procent av den dagliga förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 GI
  • Nordic Cross Bear, kan liknas vid en indexfond med hävstångseffekt med målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarat cirka 90 procent av fallet i den dagliga förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 GI

All Cap fonder får fritt investera i alla typer av bolag på börsen, oberoende av bolagens storlek. Det resulterar ofta i en blandning av stora och små bolag. Det är en fondkategori som är relativt ny i vårt fondutbud och vi erbjuder per idag fyra fonder:

Inom Små och Medelstora bolag erbjuder vi fem fonder. Generellt brukar man dra gränsen för att en småbolagsfond inte investerar i bolag vars börsvärde överstigen en procent av det totala svenska börsvärdet. Idag motsvarar det cirka 65–70 miljarder kronor. Men gränsen kan skilja sig åt mellan förvaltarna och fondernas bestämmelser. Fonderna vi erbjuder inom kategorin är:

Micro Caps definieras som att bolag som maximalt får ha ett börsvärde på en halv procent av det totala börsvärdet. Inom Micro Cap erbjuder vi:

Vilken Sverigefond passar ditt sparande?

Skillnaderna mellan de olika Sverigefonderna kan upplevas som små för ett otränat öga, men så är inte fallet. Vi vill erbjuda en tydlig bredd av fonder för olika smak och tycke. Vissa av fonderna har en förvaltningsfilosofi med tydliga aktieval och koncentrerade portföljer medan andra är lite bredare till antalet underliggande aktier. Vissa fonder fokuserar på speciella teman eller bolagstyper, till exempel hållbarhet eller bolag med stabila kassaflöden. Vissa köper riktigt små bolag och andra lite större. Oavsett vad du föredrar så hoppas vi att det finns något som passar dig och ditt sparande!

Som jag skrev tidigare, nöj dig inte med bare en Sverigefond. Ha gärna ha en mix av flera olika för att sprida risken i ditt sparande. Precis som när det blir påtår till kaffet hos släkten i Haverö. Då tar jag mer än gärna en annan sorts kaka också!

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet i denna krönika är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. 

Oskar
Av: Oskar Sandvik, senior fondanalytiker på Movestics investeringsavdelning.