Information om överlåtelse av förvaltning och ändrade fondbestämmelser för CF Bull och CR Bear.

Carnegie Fonder AB har ingått avtal med CAAM Fund Services AB om att överlåta förvaltningen av fonderna CF Bull och CF Bear till CAAM. Carneo AB är moderbolag till såväl Carnegie Fonder som CAAM. Överlåtelsen verkställs den 1 oktober 2020.

Ändringen av fondbestämmelserna innebär i korthet att:

  • Fonderna byter namn från CF Bull och CF Bear till Nordic Cross Bull och Nordic Cross Bear •Fonderna byter fondbolag från Carnegie Fonder AB till CAAM Fund Services AB

Mer information om förändringarna hittar du här.

 

Har du några frågor?
Kontakta oss på kund@movestic.se eller 08-120 39 320.